Kultur o Nöje

Kärleken står i centrum

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Agneta Pleijel. 2 bilder
Foto:Göran Segeholm
Agneta Pleijel.

Agneta Pleijel fortsätter berätta om sitt händelserika liv. ”Doften av en man” är en djupt personlig och stundom gripande skildring, där kärleken står i centrum.

Doften av en man

Författare: Agneta Pleijel

Förlag: Norstedts

Jag har nog ingenstans läst en finare skildring av hur det är att vara gravid än Agneta Pleijels i ”Doften av en man”, den självbiografiska fortsättningen på ”Spådomen. En flickas memoarer”, som kom för två år sedan.

Agneta Pleijel beskriver graviditeten som att vara fylld av ett inre ljus, och i en tid när det på något vis blivit omodernt att ge uttryck för en stark längtan efter barn är det roligt att läsa en bok där denna i grunden positiva och livsbejakande lust och drift kommer till uttryck. I den förra boken behandlades barndoms- och uppväxtåren, nu är det kärlekslivet, studierna och den journalistiska och litterära karriären som står i centrum.

Hur det nu än förhåller sig med förhållandet mellan frihet och symbios hos mannen och kvinnan är det den symbiotiska aspekten som präglar den bild Agneta Pleijel ger av sig själv som ung.

Hon söker med öppet hjärta och öppen famn någon att älska, och blir regelbundet sviken och besviken. Det som håller henne uppe är att hon inte lägger ner studierna trots det stundom ostyriga kärlekslivet. Hon jobbar på, och snart ingår hon i den undervisande staben på den litteraturvetenskapliga institutionen. Hon får ihop en licentiatexamen och publicerar sig i tidningar och tidskrifter.

Så ringer poeten och kulturchefen Karl Vennberg från Aftonbladet och undrar om hon vill skriva för dem. Hon tackar ja, men vill lämna Göteborg. Då får hon fast anställning på redaktionen (det låter i dag som en dröm), och kan flytta till Stockholm.

Där möter hon L, som ska bli hennes barns far, och som hon lever med i tio år. Tio år under vilka hon försöker vinna hans kärlek som hon beskriver det. Det kommer inte att gå. Långt senare ska hon få veta att han plågades av hennes framgång och kompetens och kände sig mindre värd och misslyckad.

Det är en mycket fin självbiografisk skildring Agneta Pleijel är inne i. Jag hoppas att nästa del ska gå mer in på de sociala och politiska skeenden, som följde under den tid som Karl Vennberg profetiskt skulle beskriva som den där utfallet i mycket skulle komma att bero av hur vänstern förstod att hantera sin besvikelse.