Kultur o Nöje

Tankar om tänkandet

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Att tänka på tänkandet är snårigt. Men den här boken öppnar en liten port in till tänkandets stora hus, finner Kjell Andersson.

Tänkandets natur

Författare: Tim Bayne

Översättning: Robert Callergård

Förlag: Fri Tanke

"Många människor skulle hellre dö än tänka; faktum är att de gör det", skrev den notoriskt kvicke filosofen Bertrand Russell.

De borde hellre läsa den här lilla boken av filosofen Tim Bayne. För då skulle de snart ana vilket underbart instrument tänkandet är. Boken är en i Oxford University Press populära serie med kortkorta presentationer av stora ämnen.

En annan filosof, René Descartes, som en tid vistades vid drottning Kristinas hov, har uttryckt det väl. "Tanken är ett universellt instrument som kan användas i alla slags situationer." Detta fångar tre viktiga särdrag:

1. För att tänka på ett grönt äpple behöver vi inte ha ett sådant inom räckhåll. Detta ger en enorm frihet i förhållande till våra sinnen.

2. Tänkandet har en hart när obegränsad omfattning. Vi kan tänka på partiklar omöjliga att varsebli som neutrinas, på avlägsna stjärnor, på kung Sanherib eller skönhet.

3. Tänkandet låter oss förstå hur olika saker hänger ihop – en förutsättning för att förstå världen och alltså också för vetenskaplig kunskap.

Vad som skiljer tankar från andra mentala tillstånd och vad som skiljer dem åt inbördes är mycket svårt att precisera. Här skymtar som på andra ställen i boken en avgrund av frågor och teorier, där forskare av olika slag har sina olika teorier och invändningar mot varandras teorier.

En liknande avgrund skymtar när vi kommer till frågan om vad som krävs för att vara en tänkande varelse. Måste inte tänkandet försiggå i en immateriell själ? De flesta forskarna inklusive Bayne numera vill istället ha det till att tänkandet kan finnas hos rent materiella varelser. Författaren utvecklar detta ganska ingående för en liten bok. Spännande men i mina ögon inte övertygande. Det är sympatiskt att han genomgående är öppen för andra synpunkter.

Lika fängslande är frågorna kring vårt eget medvetande som vi tycks ha direkt insyn i, visavi andras som vi bara kan förstå ofullständigt och indirekt.

Ibland går tänkandet fel, vi blir offer för vanföreställningar. Ett av de största matematiska genierna på 1900-talet, amerikanen John Nash, drabbades av en lång mentalsjukdom och hävdade bland annat att han var Guds vänstra fot. Han tillfrisknade igen och fortsatte sin legendariska bana. - Konspirationsteorier ("snart tar muslimerna över") är en ödesdiger och alltför aktuell punkt under denna rubrik.

Är vår tanke obegränsad? Eller finns det sådant som ligger helt utom vår tankeförmåga? Ja, sannolikt. Här tar Bayne upp tre möjliga exempel: medvetandet, tingen i sig själva och Gud. Kristendomen och andra religioner har en via negativa; Gud är inte det och inte det.

Var går människotankens gränser? Författaren tror att vi har mycket långt dit. Boken slutar: "Det finns tankar – djupa, viktiga och inträngande tankar – som ingen människovarelse har haft."

Gott det.