Kultur

Eva Johnsson (KD): ”I Växjö finns en av Sveriges bästa kammarorkestrar stationerade, nämligen Musica Vitae”

Vederslöv Artikeln publicerades

Kulturen i valet. Åtta frågor till åtta politiker i Kronoberg. En representant för varje riksdagsparti. Några arbetar på kommunal nivå, andra i regionen. De är geografiskt spridda över länet men med en tyngdpunkt i centralorten Växjö. Alla utvalda har det gemensamt att de har tankar om kulturpolitiken i länet. Vi presenterar dem en och en och i ingen särskild ordning. Alla fick samma åtta frågor i förväg, och uppmanades att svara kortfattat. Vi bad dem också välja ut en bild eller selfie som de ville illustrera sina svar med. Text: Per Hägred

Eva Johnsson
Eva Johnsson

1 Beskriv med en mening kulturlivet i regionen?

– Region Kronoberg har ett rikt kulturliv. Samverkan med omgivande regioner, framförallt Skåne och Blekinge, skapar ytterligare bredd i kulturutbudet.

2 Ska din kommun betala mer, lika mycket eller mindre på kulturen under nästa mandatperiod?

– I Växjö finns en av Sveriges bästa kammarorkestrar stationerade, nämligen Musica Vitae. Orkestern gör en enastående insats både genom att förmedla musik på ett gränsöverskridande sätt både genom att möta andra kulturer, barn, unga och äldre på ex serviceboenden. Dessutom levereras musik i världsklass regelbundet till kommunens invånare. Växjö kommun borde ta ett större ansvar för finansieringen av orkestern som skulle kunna bidra till att stärka Växjös varumärke.

3 Hur främja det lokala kulturlivet? Vad vill du satsa kulturpengar på?

– Barn- och ungdomar är alltid en viktig målgrupp. Kulturen i form av musik, teater eller annan typ av skapande är viktiga faktorer för att skapa mening, minska klyftor i samhället och öka sammanhållning både bland barn och vuxna. Skolornas och bibliotekens betydelse kan i det sammanhanget inte överskattas.

4 Vem är främste kulturambassadören för regionen?

– Avstår från att lyfta fram enskilda personer. Tycker emellertid att "Musik i Syds" exceptionella förmåga att i samverkan med "Musik i Kronoberg" leverera musik och kultur till regionens innevånare är både imponerande och framgångsrikt.

5 Finns det kultur som bör lyftas fram mer för att gör regionen känd och intressant för till exempel turister? Glaset, utvandringen eller musiken, för att ta ett par exempel.

– Vår egen historia och våra egna hantverkstraditioner borde kunna utvecklas ytterligare och bidra både till förståelse och stolthet för vår region och öka attraktiviteten till Kronoberg och Småland.

6 Finns det ett område du värnar särskilt om inom kulturen? Kulturskolan, biblioteken eller något annat?

– Det civila samhället i form av mindre kulturorganisationer gör en god insats inom olika kulturområden. Dessa bör stödjas.Bibliotekens roll har delvis förändrats och de skulle kunna utveckla sin roll som kulturbärare ytterligare. Viktigt också att barnen i skolorna utanför stadsområdena också erbjuds kulturaktiviteter.

7 Kulturnämnden i region Kronoberg får 60 miljoner om året. Är det rimligt?

– Det är definitivt rimligt. Pengarna används väl och bidrar till ett rikt kulturliv i länet.

8 Det här vill jag föra till protokollet…

– Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet - och särskilt viktigt under uppväxten. Det är precis lika viktigt att det finns kultur som förmedlas till barn som att barn får skapa sin egen kultur. Kultur är en viktig dimension i ett långsiktigt, hållbart samhälle och bidrar till att minskar avstånden mellan människor och öka förståelsen för varandras olikheter.

Fakta

Eva Johnsson

Ålder: 60 år

Bostadsort: Vederslöv

Gör: Gruppledare Kristdemokraterna Kronoberg. Ledamot i Musik i Syd.

Visste ni inte om mig:

– Uppvuxen i Norrbotten och tillbringad otaliga sommarlovsnätter med att läsa böcker till sent på nätterna (under täcket) - för att undvika föräldrarnas försök att få mig att lägga bort boken och somna.

Min bästa kulturupplevelse:

– Många. Jag väljer tre: Musikalen "Dacke" som jag såg ute vid Kronobergs slottsruin 1994. En oförglömlig upplevelse i en fantastisk miljö. Per Tengstrands regelbundet återkommande sommarkonserter. Närhet, känsla och en fantastisk musiker. Musica Vitaes uppträdanden håller alltid världsklass. Deras konsert "En hyllning till vintern", stannade kvar extra länge.

Jag lyssnar på:

– Nästan all typ av musik, men de klassiska mästarna med bland annat Beethoven och Mozart skapar så fin och mjuk atmosfär.

Jag tittar på:

– Gärna filmer med historiska teman eller en realistisk berättelse som grund.

Jag läser:

– Deckare eller klassiska romaner.

Jag på sociala medier: Facebook

Önskeartist/önskeföreställning för ett gästspel:

– Uppför musikalen "Dacke" igen. Den borde kunna berättas igen för en ny generation kronobergare.

Visa mer...

 

Pianovirtuos Per  Tengstrand
Pianovirtuos Per Tengstrand

 

Lisa Långbacka med Musica Vitae
Foto: Per Hägred
Lisa Långbacka med Musica Vitae

 

Mozart
Mozart