Kultur

Kerstin Axén–Krag (MP): ”60 miljoner är försvinnande liten del av regionens totala budget”

Växjö Artikeln publicerades

Kulturen i valet. Åtta frågor till åtta politiker i Kronoberg. En representant för varje riksdagsparti. Några arbetar på kommunal nivå, andra i regionen. De är geografiskt spridda över länet men med en tyngdpunkt i centralorten Växjö. Alla utvalda har det gemensamt att de har tankar om kulturpolitiken i länet. Vi presenterar dem en och en och i ingen särskild ordning. Alla fick samma åtta frågor i förväg, och uppmanades att svara kortfattat. Vi bad dem också välja ut en bild eller selfie som de ville illustrera sina svar med. Text: Per Hägred

 

Kerstin Axén–Krags selfie.
Kerstin Axén–Krags selfie.

1 Beskriv med en mening kulturlivet i regionen?

– Det finns ett stort kulturutbud i regionen, men vi måste våga lite mer och pröva nya vägar.

2 Ska din kommun betala mer, lika mycket eller mindre på kulturen under nästa mandatperiod?

– Budgeten kommer att vara oförändrad. Kultur- och fritidsnämnden kommer att satsa på ridsport kommande mandatperiod.

3 Hur främja det lokala kulturlivet? Vad vill du satsa kulturpengar på?

– Låt barn och ungdom få ta del av kulturens mångfald och ge dem möjlighet att utöva kultur på sina egna villkor. Kulturskapande på olika nivåer kan bli de mötesplatser som vi behöver idag. Skapa även utrymme för amatörism. Inte bara professionalism. Alla ska få en chans. Kultur ska vara för och av alla.

4 Vem är främste kulturambassadören för regionen?

– Musica Vitae. Kända lokalt, på riksplanet och internationellt. De arbetar med nyskriven musik och ger kompositörer uppdrag. De samarbetar också med Berättarnätet Kronoberg i Ljungby, Det fria ordets hus i Växjö och Regionteatern också i Växjö.

5 Finns det kultur som bör lyftas fram mer för att gör regionen känd och intressant för till exempel turister?

– Glaset, utvandringen eller musiken, för att ta ett par exempel.-Det är viktigt att satsa på det man har. På vårt glas, sten och trä. Det är vårt guld. Vi behöver utveckla det och gå vidare med det. Till exempel genom att skapa samarbeten med designers, konstnärer och hantverkare. Det är bättre att gräva där man står. Även våra författare är viktiga: Elin Wägner, Pär Lagerkvist och Vilhelm Moberg. Vi behöver lyfta fram dem ännu mer och bli bättre på att göra det. Och bättre på att marknadsföra författarna bättre.

6 Finns det ett område du värnar särskilt om inom kulturen? Kulturskolan, biblioteken eller något annat?

– Bild och form! Det har inte varit prioriterat i Kronobergs län.Regionen gör därför en särskild satsning på bild och form framöver.Det arbetet har precis påbörjats.Tanken är att bygga nätverk mellan fria konstnärer, institutioner och dem som arbetat med bild och form på olika sätt.Man vill också pröva att låta människor mötas i konstnärliga projekt på oväntade platser.De professionella konstnärernas villkor måste också förbättras. De flesta kan inte leva på sin inkomst från konstnärligt arbete.Därför är satsningar på offentlig konst till exempel Nya vuxenpsykiatrin på Sankt Sigfrid viktiga.

7 Kulturnämnden i region Kronoberg får 60 miljoner om året. Är det rimligt?

– Absolut. 60 miljoner är försvinnande liten del av regionens totala budget, men som ger mycket tillbaka.

8 Det här vill jag föra till protokollet…

– Kultur ger glädje, tröst och nya upplevelser. Man får dela andras tankar och får själv en chans att få skapa efter egen förmåga.

 

Malin Broman med Musica Vitae.
Foto: Tore Sjöqvist
Malin Broman med Musica Vitae.

 

Elin Wägner
Foto: TT
Elin Wägner
Martin Axén
Foto: André Larsson
Martin Axén

 

Cesaria Evora
Foto: Ariel Schalit
Cesaria Evora
Maja Lunde.
Foto: Torstein,Bøe
Maja Lunde.

Fakta

Kerstin Axén Krag

Ålder: 76

Bostadsort: Växjö

Gör:

– Samhällsengagerad livsnjutare som sitter regionens kulturnämnd.

Visste ni det här om mig:

– Bodde tre år i Kenya och besteg 5000 höga Mont Kenya 5000. Närvarade vid Jomo Kenyatta begravning 1978 och blev då vittne till hur diktatorn Idi Amin också var där trots protester.

Min bästa kulturupplevelse:

– En konsert en gång med makalösa Cesária Évora från Kap Verde.

Jag lyssnar på:

– P2 klassiskt varje morgon. Jazz. Och ny musik som jag får från sonen Martin (The Ark).

Jag tittar på:

– Film. Gillar Folkets bio utbud på Palladium.

Jag läser:

– Maja Lundes ”Binas historia”. Har varit med i samma bokcirkel med kollegor från skolan i 35 år.

Jag på sociala medier:

– Mer face to face än Facebook. Osynlig på sociala medier.

Önskeartist/önskeföreställning för ett gästspel:

– En idé. Ett dramatiskt ljud- och ljusspel vid Växjösjön med stans historia som tema.

Visa mer...