Kultur

Ragnar Lindberg (S): ”Tycker inte att det skall läggas sparbeting på kulturverksamheten som skall tillföras sjukvården.”

Lessebo Artikeln publicerades

Kulturen i valet.Åtta frågor till åtta politiker i Kronoberg. En representant för varje riksdagsparti. Några arbetar på kommunal nivå, andra i regionen. De är geografiskt spridda över länet men med en tyngdpunkt i centralorten Växjö. Alla utvalda har det gemensamt att de har tankar om kulturpolitiken i länet. Vi presenterar dem en och en och i ingen särskild ordning. Alla fick samma åtta frågor i förväg, och uppmanades att svara kortfattat. Vi bad dem också välja ut en bild eller selfie som de ville illustrera sina svar med. Text: Per Hägred

Ragnar Lindberg
Ragnar Lindberg

1 Beskriv med en mening kulturlivet i regionen?

– Ett sprudlande kulturliv med både bredd och spets.

2 Ska din kommun betala mer, lika mycket eller mindre för kulturen under nästa mandatperiod?

– Socialdemokraterna i Lessebo kommun avser att fortsätta stärka kulturen i kommunen. Det innebär naturligtvis att kulturanslaget ökar.

3 Hur främja det lokala kulturlivet? Vad vill du satsa kulturpengar på?

– Vi vill utveckla kulturlivet genom att fortsätta satsa på kulturskolan och kunna erbjuda alla unga kultur. Främja föreningslivet och stötta folkbildningen. Vi vill stärka biblioteken i våra samtliga tätorter och förbättra skolbiblioteken ännu mer.

4 Vem är främste kulturambassadören för regionen?

– Jag vill inte framhålla någon person eller verksamhet före någon annan. Regionens Kulturplan och arbetet ute i kommunerna med sina kulturplaner är mycket viktiga för framtiden. Jag kan konstatera att kulturen lyfts fram under denna mandatperioden i både Regionen och i kommunerna.

 

5 Finns det kultur som bör lyftas fram mer för att gör regionen känd och intressant för till exempel turister? Glaset, utvandringen eller musiken, för att ta ett par exempel.

Smålandsoperan
Foto: MATILDA ELFGAARD
Smålandsoperan

 

Ulrica Hydman Vallien.
Foto: Lena Gunnarsson
Ulrica Hydman Vallien.

 

Sagomuseet
Sagomuseet

 

– Det finns så mycket i Kronoberg, till exempel Glasriket, det muntliga berättandet i Sagobygden (som är på väg att uppmärksammas internationellt av UNESCO), Musik i Syds verksamhet, Smålandsoperan som gör ett strålande arbete så att opera kan framföras på svenska. Även Regionteatern Blekinge Kronoberg, folkbildningen, våra museer, utvandrarbygden, amatörverksamheten, konstnärerna och så vidare. Jag kan konstatera att i de kulturvaneundersökningar som gjorts så ligger kronobergarna i toppen.

6 Finns det ett område du värnar särskilt om inom kulturen? Kulturskolan, biblioteken eller något annat?

– Jag tycker det är viktigt med Kulturskolan, som gör det möjligt för ungdomar att utöva olika former av kultur. Blev väldigt imponerad av Kulturskolan i Lessebo framförde ”Romeo och Julia”. Det engagemang ungdomarna visade var otroligt. Det är viktigt att kommunerna kan erbjuda alla förskolebarn och grundskoleelever minst en professionell scenkonstföreställning per termin.

 

7 Kulturnämnden i region Kronoberg får 60 miljoner om året. Är det rimligt?

– Ja, det tycker jag är rimligt, vill naturligtvis att kulturbudgeten skall öka, men inser att sjukvården som är Regionens största budget måste prioriteras. Tycker däremot inte att det skall läggas sparbeting på kulturverksamheten som skall tillföras sjukvården. Kulturnämndens budget är cirka en procent av Regionens hela budget, tillkommer statsbidragen inom Samverkansmodellen, det statliga bidraget till samverkansmodellen måste öka. Det matchar inte alls vad de flesta regioner har tillfört i och med införandet av Samverkansmodellen. Kulturen har tillförts mer medel under denna mandatperioden i Regionens budget och också fått ökade medel från Kulturrådet. Kulturen är väldigt viktig för att våra medborgare skall få en ökad livskvalitet och också viktigt för utveckling och turistnäringen.

8 Det här vill jag föra till protokollet...

– Regionsamverkan Sydsveriges fortsatta arbete (Region Skåne, Region Halland, Landstinget i Kalmar, Region Blekinge, Region Jönköping och Region Kronoberg) kommer att förbättra kulturlivet ytterligare. Kommer vara mycket spännande att delta och följa dess framtida samarbetet.

 

Mikael Wiehe
Mikael Wiehe

Fakta

Ragnar Lindberg

Ålder: 67 år

Bostadsort: Lessebo

Gör: Ordförande i Lessebo Socialdemokratiska Arbetarekommun. Ordförande i Region Kronobergs Kulturnämnd. Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden Lessebo Kommun. Ledamot i Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige. Ordförande i Regionteatern Blekinge Kronoberg

Det här kanske ni inte visste om mig:

– Gillar hundar. En bra teaterföreställning eller film.

Jag lyssnar:

– På all musik från klassisk till hårdrock,

Jag tittar på:

– Nyheter, CNN, BBC. SVT, ”Allsång på Skansen,” olika humorprogram, sport helst Liverpool i Premiär League,

Jag läser:

– För lite, blir mest handlingar (som har med jobbet att göra).

Jag på sociala medier:

– Finns sporadiskt på twitter.

Önskeartist på besök i Kronoberg: Mikael Wiehe.

Visa mer...

 

Ragnar Lindberg rastar hunden.
Ragnar Lindberg rastar hunden.