Kultur

Sakta ner farten

Kultur Artikeln publicerades

Göteborgs internationellakonstbiennal har öppnat för tredje gången. Deltar gör tolv konstnärer från tio olika länder. Alla förenade i en öppen diskussion om konstens roll i gränstrakterna mellan fiktion och verklighet.
En av världens minsta konstbiennaler. Det är så biennalens konstnärlige ledare och kurator, Sara Arrhenius, har valt att presentera den tredje omgången av Göteborgs internationella konstbiennal. Noga har hon understrukit hur hon vänder sig mot den stora flod av biennaler som tycks skölja över världen, där varje land och varje stad ska ha sitt eget evenemang. Sin egen storslagna konstfest. Allt smart uträknat i ett till lika delar kulturpolitiskt som tillväxtpolitiskt spel.


Men Arrhenius vill annorlunda.Hon önskar bryta mot den gängse biennallogiken och har valt att bjuda in endast tolv konstnärer. Tillräckligt få för att, som hon själv uttryckt det, arbeta mer processinriktat och kunna ge deltagarna utrymme att producera nya verk i stället för att göra ett urval bland redan färdiga konstverk som passar in på ett i förhand bestämt tema.
Gemensamt för de inbjudna konstnärerna är att de alla undersöker gränserna mellan fiktion och verklighet. Flera av dem använder sig av dokumentära berättarstilar, några lyfter fram illusionen som verktyg och andra ifrågasätter hur rumslighet och arkitektur påverkar vår uppfattning av det vi ser omkring oss. De gör, som biennalens titel More than this! Negotiating realities också antyder, sina egna förhandlingar om verkligheten. Provar nya vägar och nya ramar för att upptäcka den och slutligen formulera den på nytt.


Fast så litet är det nu inte.Må vara att tolv konstnärer knappast är ett stort antal i biennalsammanhang, men som utställning betraktat är Göteborgs tredje internationella konstbiennal av det mer tidskrävande slaget. På både gott och ont. Som besökare kan man spendera många timmar med att ta sig igenom det ena videoverket efter det andra. Som till exempel svenska konstnären Miriam Bäckströms mer än 40 minuter långa videoinstallation Rebecka, med skådespelerskan Rebecka Hemse i rollen som sig själv, eller Runa Islams nyproducerade 17-minutersfilm Time Lines.


Att ha tid på sig äregentligen det enda sättet att besöka biennalen. Det handlar om att upptäcka, reflektera och läsa in sig på de inbjudna konstnärerna. Flera av verken blir intressanta först då man genom djupdykning i katalogtexter och utställningsinformation fått veta mer om konstnärernas tidigare arbeten och de sammanhang i vilka verken tillkommit.
Utan dylika upplysningar infaller lätt en känsla av tristess. Ungefär som hos de två barn i sjuårsåldern som intill mig hastigt tog del av turkiske konstnären Fikret Atays videoverk Tinica, men omedelbart återvände till sina välvilligt inställda föräldrar med orden "åh, vilken tråkig film".


För tråkigt blir detom man rusar förbi. Och tråkigt blir det om man försöker se hela biennalen i ett svep. Även de verk som vid en första anblick känns både direkta och slagkraftiga kräver mycket tid och eftertanke.
Christian Anderssons avskalade installation 9 was 6 if består av två stolar, en svart och en vit. Så plötsligt händer något och objekten börjar långsamt skifta i färg. Den vita blir grå, den svarta blir grå, och efter att tag har stolarna bytt färg med varandra. Besökare som skyndar förbi ser bara två enfärgade stolar på ett podium. Endast de som stannar upp blir medvetna om det nyckfulla i varseblivningen.


Sakta ner på farten.Dröj kvar och invänta nästa ögonblick, tycks Christian Anderssons installation vilja säga. Precis som biennalen i sin helhet.
Om den förra upplagan av Göteborgs internationella konstbiennal skrek högt och strävade efter att provocera (något den också lyckades med, då politiker och allmänhet rasade mot några av de inbjudna konstnärerna redan innan biennalen ens hade öppnat), så är årets upplaga betydligt mer lågmäld. Den talar tyst och stilla om hur läget ser ut på den samtida internationella konstscenen. En konstscen som rymmer både intressanta konstnärer och spännande verk, men som också lämnar mer att önska när det gäller både variation och överraskningar.

More than this! Negotiating realities
Göteborgs internationella konstbiennal på Göteborgs konsthall, Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center.
Till och med 6 november