Kultur

Somaly Mam offer för sexindustrin

Kultur Artikeln publicerades

Somaly Mam är ledareför den icke-statliga kambodjanska organisationen Afesip, som erbjuder skydd, vård och terapi för kvinnor som fallit offer för trafficking och sexslaveri. Sedan starten 1996 har fler än tre tusen kambodjanska flickor fått hjälp av Afesip. FN:s barnfond Unicef bedömer att 1,8 miljoner barn just nu utnyttjas i den globala sexindustrin.
Förra veckan talade Mam inför FN med anledning av den pågående internationella kvinnokonferensen.
- Jag är förvånad att det är många här inom FN som talar om problemen med trafficking. För i mitt land säljs barn fortfarande till slaveri varje dag, sa Mam.


Hon menar att det är sorgligtatt samtidigt som stödet från alla vid FN-högkvarteret i New York är så stort, så kommer hon att komma hem till ett Kambodja där situationen är precis som tidigare.
Trots att det talas mer om trafficking, och trots att allt fler fördömer fenomenet, menar en del organisationer att antalet offer snabbt stiger. Enligt Internationella organisationen för migration, IOM, faller 700 000 människor offer för gränsöverskridande trafficking varje år.
- Den siffran kommer att stiga till tolv miljoner inom 20 år, säger IOM:s biträdande generaldirektör Ndioro Ndiaye.
Av de 1 879 offer för trafficking som IOM hjälpte förra året var 82 procent kvinnor.
- Det troligaste resultatet för kvinnor som utsätts för trafficking är att de blir sexuellt utnyttjade, säger Kyung-wha Kang, FN:s biträdande människorättskommissionär.
Ofta stjäl hallickarna flickornas och kvinnornas pass, varpå de tvingas arbeta som prostituerade.


Ndiaye menar att våld,konflikter, fattigdom och brist på mat självklart är bidragande faktorer till trafficking. Men människohandeln existerar också på grund av att det finns sexköpare och en efterfrågan på billiga sexuella tjänster och arbetskraft i destinationsländerna.
Deltagarna vid konferensen fick höra fler fruktansvärda historier om vad flickor och kvinnor utsätts för - som att en del hållits inlåsta i burar i flera månader, och andra blivit så traumatiserade av sina upplevelser att de börjat tro att deras plågoandar varit deras enda skydd mot de lokala myndigheterna.
År 2000 antogs en FN-resolution för att motarbeta och straffa personer som bedriver människohandel. I dagsläget har den ratificerats av 111 länder. FN har även beslutat att tillsätta en grupp som ska samordna kampen mot den moderna slavhandeln, i samarbete med FN-kontoret mot narkotika och kriminalitet, UNODC.
Vid konferensen konstaterade dock Kristina Kangaspunta, chef för avdelningen mot trafficking inom UNODC, att trots gällande lagar som förbjuder människohandel så döms fortfarande väldigt få förövare för sina brott. Ett av skälen till det kan enligt Kangaspunta vara ett bristande intresse från rättssamhällenas sida.