3:12 inte i tiden

Ledare Artikeln publicerades
Småföretag skapar fler nya jobb än andra aktörer på arbetsmarknaden.
Foto:LEIF R JANSSON / TT
Småföretag skapar fler nya jobb än andra aktörer på arbetsmarknaden.

Hur ska regeringen nå EU:s lägsta arbetslöshet när man hotar jobbskaparna?

Regeringen har satt som mål att Sverige 2020 skall ha EU:s lägsta arbetslöshet. Ambitionen att få fler i arbete är bra och nödvändig. Man kan också förstå att man vill formulera den på ett sätt som sticker ut från alla tidigare regeringars insatser för att sänka arbetslösheten. Det är dock inte mycket som tyder på att man kommer att lyckas, och det är nog få som faktiskt trott på målet från början.

Saken blir inte bättre av den rödgröna regeringens politik. Förra året sänktes ROT-avdraget från femtio till trettio procent och vid nyår kunde Skatteverket summera konsekvenserna. Kunderna har minskat med femton procent och nästan nio procent av företagen inom branschen har försvunnit under året. Det innebär att femtusen heltidsanställningar är borta.

Det är inte orimligt att ta bort subventioner från en sektor som tuffar på bra, men är man en rödgrön regering som siktar på EU:s lägsta arbetslöshet så är det märkligt att man plötsligt oroar sig för överetablering. Något vi kan räkna med är dessutom att de svarta jobben haft ett lukrativt 2016. Det är inte lyckat när vi står inför en stor integrationsutmaning där mindre teoretiska arbeten är nyckeln.

Vid det här laget kan man verkligen ifrågasätta regeringens ambition att sänka arbetslösheten. Särskilt som nya 3:12-regler är att vänta i vårbudgeten. Om förslagen blir verklighet så som utredningen syftar till kommer det innebära en kännbar skattesmäll för småföretagare. Det är ett problem för regeringen eftersom fyra av fem nya jobb skapas i små företag.

3:12-reglerna är till för att företagare skall beskattas ungefär lika hårt som arbetstagare. De nya reglerna kommer dock också innebära en administrativ börda som kan bli ohållbar för många mindre företag när gränsen för den förenklade redovisningen sänks.

Man kan förstå att den rödgröna regeringen ser med skepsis på företagsägare som tar ut sin lön i form av vinst. Det passar liksom in i deras bild av verkligheten där direktörer gör allt vad de kan för att slippa bidra till det allmänna. 3:12-reglerna vittnar för alla som försökt sätta sig in i dem om hur komplicerat det är att beskatta kapital.

Utredningens förslag kommer dock inte att drabba främst direktörer i smoking som krumbuktar sig för att komma undan. De kommer att slå mot familjeföretag och personer som sliter hårt för att skapa jobb och välstånd för sig och sina anställda.

Storföretag och företag med kompetens inom kapitalförvaltning och redovisning kommer att kunna hantera de nya reglerna, men mindre företag i aktiebolagsform som driver café, lagar cyklar eller klipper hår.

Att tynga ned den sektor av näringslivet där de flesta nya arbetstillfällen skapas är inte lyckat om man satsar på att få till EU:s lägsta arbetslöshet.

Man måste kunna ta löften och målsättningar på allvar inom politiken. Vi som väljare måste se till att löftesbrott och luftslott får konsekvenser, annars kommer politikerna inte bemöda sig med att hålla sig till vad som är möjligt och genomförbart. Om regeringen genomför nya 3:12-regler visar den att målet om EU:s lägsta arbetslöshet var ett luftslott.