Antisemitisk sörja inom S

Ledare Artikeln publicerades

För tre år sedan vill Malmös starke man Ilmar Reepalu stoppa en tennismatch i Malmö, mot bakgrund av att det skulle stå israeliska spelare på planen. Matchen hölls efter många turer ändå, men utan publik.

Kravallerna utanför arenan med en stenkastande pöbel och sönderslagna polisbilar vittnade om ett otäckt stämningsläge. Nu ska Malmö arrangera Eurovision, där artister från Israel kommer att medverka. Det är ett riskabelt val av SVT att göra Sveriges bakgård till dess framsida.

Fokus i debatten har ofta hamnat på just Reepalu. Men han verkar inte i ett vakuum. De sammanblandningar av staten Israel och judar i allmänhet är inga grodor som hoppar ur munnen på honom. Terminologin är honom inte främmande, just därför att den finns närvarande i hans eget parti.

Ett sådant exempel fanns fram till någon dag sedan att ta del av i en ledare i tidningen Tro och politik, som drivs av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet – tidigare Förbundet Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund, även kallad Broderskapsrörelsen. Den kristna vänstern vill nu som troende vänster attrahera den muslimska väljargruppen, därav namnbytet. Så följer organisationen andra kristna organisationers exempel och försöker öppna dörren till majoritetssamhället för minoriteter, med den markanta skillnaden att man är på väg att radera sin identitet som just kristen.

Så till ledarartikeln i Tro och politik. Den 2 juli försökte den socialdemokratiske Malmöpolitikern Adrian Kaba, bland annat ersättare i Malmös kommunstyrelse, den 2 juli koppla samman den norske massmördaren Anders Behring Breivik med en växande högerextrem rörelse. Ett påstående som förvisso går att ifrågasätta. Men det stannar inte där. Han påstår att denna rörelse förgrenar sig in i en ”judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”. Här dras alltså en linje, från massakern på Utöya till judiska nätverk i Europa.

Det är ett klart antisemitiskt påstående, som ingår i den katalog av myter som florerar kring judar. Är det inte judar som äter småbarn, mördar dem rituellt, så är det judar som orsakat finanskrisen, eller attacken i New York 11 september. Eller judar som kontrollerar medierna och kreditinstituten. Och nu, enligt S-politikern i Malmö, en judisk sammansvärjning som triggat massmorden i Norge.

Det tog inte särskilt lång tid innan ledaren drogs tillbaka av tidningsledningen, med en krystad förklaring om olämpliga ordval. Kanske hoppades tidningen att formuleringarna skulle försvinna i bruset av de politiska utspelen i Almedalen?
Men inget blir bättre av att debatten tystas ned. Därför publicerar Smålandsposten centrala stycken ur Adrian Kabas artikel i anslutning till denna ledare (smp.se/ledare).

Viljan att framstå som en tolerant och öppen rörelse har varit så stark hos troende socialdemokrater att den ibland slagit över i ren naivitet. Redan 2006 uppmärksammade SVT:s Uppdrag granskning hur Broderskapsrörelsen samarbetat med extrema företrädare för svensk islam. Av detta tycks man inte ha lärt något. Gång på gång bekräftas problematiken. Som när skrivningar som riktats till muslimer tvättas rena från HBT-frågor i syfte att inte stöta bort nya medlemmar. Ska detta betraktas som enskilda och olyckliga händelser inom socialdemokratin? Exemplen börjar bli många. I våras bjöd Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet i Sverige tillika styrelseledamot för Socialdemokraterna i Stockholm, in en känd antisemit som föreläsare till sitt förbund.

Socialdemokraterna har en lång historia av att bekämpa antisemitism. Det råder heller inga tvivel om var partiet står i frågor som rör mänskliga rättigheter. Samtidigt är den socialdemokratiska rörelsen på olika håll representerad av personer som sprider eller medverkar till att sprida antisemitiska myter. Det är mycket allvarligt.

Marcus Svensson

Utdrag ur tidningen Tro&Politiks ledare den 2 juli:

”Det som redan nu är säkerställt är att Breivik inte är en ensam galning, utan en del av en europeisk och internationell världsomspänd högerextrem rörelse med en tydlig anti-muslimsk och islamhatisk kampanj. En del av en växande rörelse med förankring hos de högerextrema och främlingsfientliga politiska rörelserna som även har parlamentariska plattformer i många länder.”

Och vidare:

”I denna miljö och i den så kallade USA-baserade Counterjihadrörelsen, med sina konspirationsteoretiska termer som ”Eurarbia” och teorier om muslimernas demografiska ”övertagande” av Europa och Sharialagstiftningens införande, har monstret Breivik skapats. Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar i EDL-skapats och där Counterjihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat ”Facing jihad”."