Att dansa med Dousa

Ledare Artikeln publicerades

Under augusti i valrörelsen 2014 skrev dåvarande ordföranden för Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU, Sara Skyttedal en debattartikel om Sveriges ohållbara migrationspolitik. Hon skrev att det måste finnas en balans mellan asylsökande och mottagningskapacitet. Att det måste finnas en gräns för hur många som kan komma till Sverige, helt enkelt.

Foto: Björn Lindgren/TT

Det fick många att gå i taket. En av dem hette Benjamin Dousa och var aktiv i Moderata ungdomsförbundet, Muf. Han blev så upprörd att han tyckte att Muf borde avbryta relationen med Ung Allians, det samarbete som då fanns mellan Alliansens ungdomsförbund: ”Vad i h-e håller Skyttedal och KDU på med?”

Detta hände alltså några veckor före valet. Så pass intensivt förordade man i Muf fri invandring. Denna liberala princip var viktigare än allianssammanhållningen.

Nu är Dousa själv ordförande för Muf och ger uttryck för samma slags instinkter. Nu vill han att moderaten Christian Sonesson, kommunalråd i Staffanstorp, skall lämna partiet. Denne har nämligen höjt skatten med fyrtio öre.

Flera moderater har förstås höjt skatter runt om i landet, så att just Sonesson skall vara måltavla för Dousas ideologiska pil är lite svårt att förstå, speciellt som Sonesson är så pass politiskt framgångsrik som han är.

Än mer skär sig angreppet vid en betraktelse av Staffanstorps verklighet. Den är nämligen som andra kommuners – pressad. Inte bara den svenska demografin utan även de senaste årens unikt generösa flyktingpolitik har satt kommunal verksamhet under ett mått av tryck som inte funnits förut. En enorm kostnadsövervältring från stat till kommun skedde i spåren av 2015 års flyktingkris och vi har ännu bara sett början. Frågan är om en enda kommun kommer kunna sänka skatten under överskådlig framtid i Sverige.

Situationen har inte uppstått i ett politiskt tomrum. Fredrik Reinfeldts migrationspolitiska överenskommelse med Miljöpartiet (MÖK) skedde till exempel under en period då Muf var helt marinerat i fri invandring och bildade opinion för det så fort man kom åt. Den medlem som var emot fri invandring riskerade att kastas ut. Flera av den tidens Muf-toppar sitter i dag som moderata riksdagsledamöter.

Självklart tycker inte Sonesson att det är kul att höja skatten. Vad han liksom andra gör är helt enkelt att ta nödvändig höjd för konsekvenserna av den utveckling Skyttedal varnade för 2014 och som sådana som Benjamin Dousa berett vägen för genom att angripa de som blåst i visselpipan.

Så efter att ha attackerat Skyttedal för att hon ha ville ha en ansvarsfull migrationspolitik sitter Dousa fem år senare i Stockholm och attackerar Sonesson för att denne tvingas hantera det faktum att ingen lyssnade på Skyttedal. Själv har Dousa hunnit stödja Fredrik Reinfeldts MÖK och lite senare partiledningens avståndstagande från densamma.

I en färsk intervju i Kvartal lade Muf-ordföranden Dousa ut texten om vilka problem Moderaterna har med trovärdigheten. ”Man har svängt för många gånger och för mycket”.

”Titta bara på mig”, kunde han ha tillagt.