Bekänn färg om flygets framtid

Ledare Artikeln publicerades

När infrastrukturminister Cahtarina Elmsäter-Svärd nyligen besökte Västerås flygplats så var det med beskedet att regeringen säger nej till förslaget att återreglera flygledningstjänsterna.

Kritiken från remissinstanserna har varit hård på det förslag till ny lagstiftning näringsdepartementet skickat ut på beställning av riksdagen. Sveriges kommuner och landsting varnar för ökade kostnader. Myndigheten Trafikanalys spår att tillgängligheten försämras. Nedläggning av flygplatser betraktas som ett troligt scenario.
Det skulle kort sagt inte innebära något lyft för Sverige, som redan placerar sig i botten i Europa när det gäller tillgänglighet för resor. För Kronobergs del skulle en nedläggning vara katastrofal. Enligt en utredning från 2012 bidrar flygplatsen till jobb för runt 2 miljarder årligen i regionen.

Men frågan är ännu inte avgjord. Socialdemokraterna har tagit ett initiativ i riksdagens trafikutskott om att driva igenom en återreglering. En majoritet bestående av de rödgröna och Sverigedemokraterna vill lagstifta utan att frågan ens utretts ordentligt.
Nästan alla landets 37 regionala flygplatser är kommunalt, landstings eller regionalt ägda och alla har underskott. Det brukar ibland talas om att flyget ska bära sina egna kostnader. Samma formulering används dock inte när det kommer till busstrafiken, eller tågen för den delen. Det ligger i det offentligas roll att upprätthålla infrastruktur, men ägartillskott till flygplatser riskerar alltid leda till en diskussion nedläggning.

Det var i samband med att den nuvarande luftfartslagen trädde i kraft 2010 som det öppnades en möjlighet för den som driver en flygplats att i egen regi driva flygledningstjänsten för luftrummet eller ge någon annan än Luftfartsverket i uppdrag att sköta den. Smaland airport valde tillsammans med en rad andra regionala flygplatser att anlita företaget ACR med följden att kostnaderna kapades med 30 procent.

Blir återregleringen av och Luftfartsverket återfår sin monopolställning på de stora flygplatserna blir marknaden alltför liten för att fungera. Från ACR:s sida talas det också om att ”kasta in handduken”. Mindre aktörer kommer att slås ut och de regionala flygplatserna kan därmed inte upphandla tjänsterna i konkurrens.

Det är nu hög tid att Socialdemokraterna i Kronoberg deklarerar vad de står i frågan. Utan tryck från lokala politiker står vi i ett första läge inför ökade utgifter för länets skattekollektiv och resenärer. I ett andra väcks frågan om flygets framtid i Kronoberg.
Hittills har det varit tyst, bortsett från försiktigt positiva kommentarer av riksdagsledamoten Carina A Elgestam (S) som anser att majoriteten, det vill säga den oheliga kartellen, i trafikutskottet agerat utifrån vad som anses bäst för de små flygplatserna.