Bilen ger oss frihet

Ledare Artikeln publicerades
Foto:JESSICA GOW / TT

Regeringen backar från det kritiserade förslaget om höjd skatt för bilar. Skatten på befintliga bilar ändras inte alls, enligt de uppgifter som publicerades i söndags.

I regeringens förslag från i våras skulle nio av tio bilar i Sverige få en förhöjd fordonsskatt. Flera tunga remissinstanser såväl som Motormännens riksförbund sågade förslaget. "Vi har hela tiden påtalat att den ökade skatten på befintliga bilar inte hjälper någon att byta till en mer klimatsmart bil, det skulle bara blivit en kostnad”, säger Fredrik Daveby, VD på Motormännens Riksförbund. Regeringen verkar nu ha lyssnat på kritiken och drar tillbaka den generella skattehöjningen. Den andra delen av förslaget, Bonus-Malus, som syftar till att premiera nya bilar med låga utsläpp av koldioxid och att straffa dem med höga, behålls och höjs.

Det är naturligtvis glädjande att den generella skattehöjningen inte blir av. Det innebär däremot inte att det politiska hotet mot bilen är avvärjt. Med Miljöpartiet i regeringen kan svenska bilister aldrig riktigt andas ut. Så sent som i våras ville tre miljöpartistiska ministrar sätta upp ett nationellt mål för färre bilar i städerna. Miljöminister Karolina Skog talade i maj i år om att "plocka ned bilen från den piedestal den stått på alldeles för länge”. Skog har även sagt att det spelar föga roll huruvida en bil är dieseldriven eller eldriven – ty de är båda lika ”ytineffektiva". Miljöpartiets aversion mot bilen handlar inte blott om koldioxidutsläpp – utan om färdmedlet som sådant.

Det finns nog få frågor i vilka ett politiskt parti står så långt från vanliga människor som i denna. Åttiofem procent av svenskarna har minst en bil i hushållet. Personbilen står för sjuttiosju procent av vårt resande och dominerar alltså totalt. En majoritet av svenskarna, sextiofyra procent, anser sig vara helt eller ganska beroende av bilen för att vardagen skall fungera. Boende utanför storstäderna och barnfamiljer är mer beroende av bilen än andra. Man behöver den för att kunna bo där man vill, för att åka och handla, för att ta sig till jobbet och för att ta sig till fritidsaktiviteter – för att få livet att gå ihop, helt enkelt.

Det handlar inte, som miljöpartister landet runt vill få det att låta, om att infrastrukturen skulle vara defekt. Det handlar om frihet. I stora delar av landet finns helt fungerande kollektivtrafik – men att nyttja den kräver stor anpassning. Bilen å andra sidan går precis dit man vill och precis när man vill det. Sådan mobilitet ger frihet och självständighet. Och lika mycket som diverse politiker fördömer den friheten, värnas den av vanliga människor.

Förhoppningsvis innebär omsvängningen i frågan om fordonsskatten att regeringen har tagit sitt förnuft till fånga och från och med nu kommer att hålla de politiker som vill försvåra för Sveriges bilförare långt ifrån besluten. ”Bilen skall få finnas, men inte dominera”, sade Karolina Skog. Detsamma kan sägas om Miljöpartiet.