Bygg bort trångboddheten

Ledare Artikeln publicerades

Igår kom ett förslag från Göran Hägglund (KD) om att staten borde erbjuda hyresgarantier för modulboenden riktade till asylsökande. Det skulle vara ett sätt att snabbt kunna bygga många och fräscha bostäder och därmed minska trångboddheten.

Tacken Hägglund fick för att ta upp problemet var att såväl politiska motståndare som public service och kvällspress försökte nagla fast honom vid SD. För en del verkar det vara mer intressant att kalla folk för rasister än att hjälpa asylsökande. Det är den sandlådestämningen vi måste lämna bakom oss om vi ska kunna hantera integrationen.

En familj som söker asyl i Sverige har under väntetiden att välja mellan eget boende eller anläggningsboende. EBO eller ABO.

Eget boende är inte vad det heter. Boverket konstaterade redan 2008 i en rapport att det nästan uteslutande innebär att de asylsökande bor inneboende hos släktingar som redan är i Sverige.

I praktiken innebär därför EBO att två eller flera familjer bor i en hyreslägenhet som med svenska mått är avsedd för ensamhushåll eller en mindre familj.

Följden som också beskrivits av flera myndigheter är en trångboddhet som är plågsam för de asylsökande människorna, och menlig för integrationen.

Den psykiska pressen på de vuxna förblir hög, barnen kan inte läsa läxor eller ta hem kompisar och kontakten med myndigheter försvåras. Problemen drabbar naturligtvis bodde de asylsökande och de permanent boende. De negativa effekterna av eget boende har beskrivits i officiella utredningar sedan tidigt 90-tal. 2005 tog den socialdemokratiska regeringen bort en bostadsersättning till asylsökande i eget boende. Det skulle tvinga tillbaka runt tio procent till anläggningsboendena, hoppades man.

I stället fortsatte andelen som valde EBO att öka, vilket bekräftas i Boverkets rapport från 2008. Asylsökande föredrar eget boende. Dessutom, vilket Boverket också pekade på, syns EBO ge lite bättre integration än ABO. E-bor kommer ofta snabbare i jobb och arbete än A-bor.

Hur hänger detta ihop? Jo, EBO må vara dåligt, men ABO är flera resor värre. För om en asylsökande familj väljer EBO så vet de visserligen att de får bo trångt, men de vet också med vem de får bo, och var. Väljer de däremot ABO har de fortfarande ofta trångboddhet att se fram emot, men de vet inte med vilken familj de skuffas ihop, och de vet inte på vilken ort de hamnar.

De kan också förvänta sig att det blir i något nedgånget pensionat eller motell. Det är ju tyvärr den verklighet som råder kring många av Migrationsverkets boenden. Vad ska man då göra?
I Boverkets undersökning från 2008 skymtar en öppning. Där konstateras att "huvudparten av informanterna tror att många fler asylsökande själva skulle välja ABO om detta alternativ förbättrades".
Vill vi ha bort trångboddheten behöver vi bättre alternativ till att bo med släktingar. Alla förslag i den riktningen borde vara välkomna.

Mathias Bred