Då polisbristen slår mot Araby

Ledare Artikeln publicerades
3 bilder
Foto:Emil Langvad/TT

Gårdagens Smålandsposten bjöd på dystra sommarutsikter för Araby. Personalstyrkan i den så kallade Arabyinsatsen som startade för ett år sedan har nu hunnit halveras, och den påkopplade utredningsgruppen är helt borta. Styrkan har successivt fått släppa personal till annan verksamhet som har bedömts som mer akut.

Av de kommentarer som ges av berörda polisbefäl är det uppenbart att det har fått och kommer få konsekvenser. ”Beslag, husrannsakningar och frihetsberövande har minskat”, får vi veta. Och det alltså i ett av polisregionens mest problemtyngda områden.

Det är inte någon enskild katastrof eller en serie speciella händelser som föranlett urgröpningen av de resurser som var ägnade åt Araby. Det är en med tiden ofrånkomligt resultat av en allmän brist på poliser i Sverige.

Regeringen har spänt musklerna i frågan, men dess karska sätt inger inte några överväldigande mått av förtroende: Först viftade man bort oppositionens satsningar som oseriösa och förklarade att man inte tycker att detta med ett utökat antalet poliser skall vara som en budgivning. Sedan, när man inser att det handlar om ett problem som kan komma att kosta röster, då drar man till med 10 000 för att vara säker på att man inte hamnar i lä. När inrikesminister Anders Ygeman då påminns om sin tidigare hållning svarar han att han ser det som att regeringen ”nu avslutat budgivningen”.

Rätt fräckt kan man tycka. Men Ygemans arsenal rymmer också en imponerande okunskap. Nationalekonomen Tino Sanandaji invände mot regeringens sätt att framställa satsningen som något som faktiskt skulle komma att ge Sverige ett fullgott antal poliser. Sanandajis enkla poäng är att antalet poliser måste ses i relativa termer. De måste jämföras med antalet invånare i ett land och därmed med antalet begångna brott.

Synpunkten följdes av ett digitalt replikskifte där Ygeman hånfullt undrade om Sanandaji trodde att det blev fler poliser om antalet invånare sjönk. En snabb och förfärande belysning av den högsta politiska ledningens horisont: innebörden av begreppet polistäthet finns alltså inte i medvetandet hos Sveriges inrikesminister.

Detta lättsinne skall man ha i minnet när man nu ser en nedmontering av ordningsmakten i det område vars våldsprägel är så stark att det nådde en bilist på Mörners väg som träffades i ansiktet av en sten häromveckan.

När kan Araby hoppas på en något så när effektiv polisstyrka igen? Polisområdeschefen Patrik Oldin hänvisar till avslutade tjänstledigheter och en återförsel av personer som är kommenderade till andra delar av regionen.

Åtminstone det sistnämnda är nog endast en from förhoppning och inte mer. Det finns ju anledningar till att poliserna har kommenderats iväg, och det är att regionen som helhet har för få tjänster. Slutförda kommenderingar till andra delar av Region Syd lär följas av nya.

Vi har för få poliser. I absoluta tal och i relativa. 10 000 nya tjänster är ett minimum.

Citat: Slutförda kommenderingar till andra delar av Region Syd lär följas av nya.