Den liberala invandringspolitiken förpliktigar

Ledare Artikeln publicerades

Så var det Centerledaren Annie Lööfs tur att adressera utmaningarna på migrations- och integrationsområdet. I samband med partiets kommun- och landstingsdagar presenterades en rapport med förslag om att bland annat ge Migrationsverket i uppdrag att styra nya asylboenden för att förhindra en ojämn spridning över landet.

Men det är knappast av illvilja som Migrationsverket det senaste halvåret upphandlat 22 000 nya platser för asylsökande i mindre kommuner och på orter som fått se sin befolkning dubbleras och till och med tredubblas på kort tid. Behovet av fler platser är enormt, det mesta som myndigheten kommer över omvandlas till asylboenden.
I något som kan beskrivas som inledningen till en kris är alltså Centerpartiets svar att det behövs en bättre planering.

Förslaget om att öka stödet till kommunerna är i sig intressant. Flyktingmottagandet är en nationell angelägenhet, som kommunerna i dag tyngs av. Det har utvecklats till en kostnadsbörda som påverkar annan välfärdsverksamhet. Tanken var aldrig att flyktingar skulle ställas mot äldre inom omsorgen, eller barnens behov inom förskolan. Här måste staten ta ett tydligare ansvar för de direkta kostnaderna. Å andra sidan döljer sig också indirekta kostnader som kommunerna själva har svårt att beräkna (eller inte vill beräkna), på skolans område och exempelvis inom socialtjänsten.
Ambitionen att stötta kommunerna är det inget fel på. Det är också vad man kan förvänta sig av ett parti som har sin bas på kommunal nivå. Men ambitionsnivån är inte i paritet med utvecklingen. I en trovärdig satsning bör även den statliga förvaltningen ingå. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är i dag underdimensionerade för att klara uppgiften, vilket i sig försämrar möjligheterna till en fungerande integrationsprocess. Frågan är om Centerpartiets ledning verkligen förstått hur omfattande utmaningen är och att den liberala invandringspolitik man står bakom faktiskt också förpliktigar.