Dokusåpa och dubbelmoral

Ledare Artikeln publicerades

Sällan är man så utsatt och sårbar som när man tvingas uppsöka sjukhus. Oavsett om man är där som patient eller anhörig, för att få ett fruktat besked eller föda ett efterlängtat barn, så visar sig oron och underläget som fladder i halsen eller handsvett när man hälsar på doktorn. Kläderna ska av, intima frågor ska besvaras, smärta ska pareras samtidigt som oron gnager – kommer det att ordna sig, vad blir doktorns dom?

Sannolikt är det just därför producenter av dokumentärsåpor och ”reality shows” är så förtjusta i sjukhusmiljön. Känslor som kroppen inte kan dölja, födsel och död, djupaste glädje och svartaste sorg ger ju vad som brukar kallas "bra teve”. Men alla vi som någon gång sett ett sådant sjukhusprogram har nog antagit att de producerats med djup respekt för den personliga integriteten hos patienter och anhöriga.

Så är det inte. Centrum för rättvisa har begärt ut och granskat de 28 avtal som landsting och regioner har ingått med tv-produktionsbolag och liknande om filmning. 22 av avtalen är olagliga, till exempel genom att patienter kan filmas i akuta situationer när de inte har gett giltigt samtycke eller att tv-teamen får ta del av sekretessbelagd information om patienter.

Centrum för rättvisa anmäler därför tolv av Sveriges 21 landsting och regioner till justitieombudsmannen (landstinget Kronoberg finns inte bland de anmälda). Dessutom har Centrum för rättvisa som ombud för en familj stämt landstinget i Uppsala. Familjens make, far respektive morfar avled i cancer på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hans dödskamp filmades och visades i TV3, trots att hans anhöriga inte hade gett sitt samtycke.

Att patientsekretess och personlig integritet kränks på det här sättet är en skandal i sig. Fullständigt hycklande blir det om man väger in att några av landstingen som lättvindigt säljer ut patienters integritet till tv-producenter, samtidigt förbjuder patienter att själva fotografera, filma eller göra ljudinspelningar för att dokumentera sin vård. Dagens Nyheter rapporterade 9/11-2011 att allt fler landsting inför sådana förbud med hänvisning till just integritetsskydd. Men en patient som misstänker att hon blir felbehandlad, eller bara är rädd att inte minnas alla detaljer från samtalet med läkaren, borde kunna dokumentera mötet utan att riskera att kränka någon annan patients integritet. När landsting förbjuder även sådan enskild dokumentation, samtidigt som man skriver olagliga avtal med tv-producenter, tycks det inte vara patientintegriteten man värnar. Snarare verkar man vilja skydda sig från att bli ifrågasatt.

Bilden att vissa landsting skiljer på filmning och filmning, på ”god” och ”dålig” publicitet (integritetskränkning) förstärks av att en tidigare informationschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala värderade sjukhusets medverkan i en dokusåpa till att motsvara 56 miljoner i reklampengar. Västra Götalandsregionen samt landstingen i Östergötland och Västerbotten som har skrivit olagliga avtal med Titan Television samtidigt som deras patienter inte får dokumentera sin egen vård är kanske inte så intresserade av patienternas integritet när de kan få gratisreklam i tv?