Dystra glädjekalkyler

Ledare Artikeln publicerades
Finansminister Magdalena Andersson (S) drar knappast på smilbanden efter Riksrevisionens kritik av budgeten.
Foto:Anders Wiklund/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S) drar knappast på smilbanden efter Riksrevisionens kritik av budgeten.

Riksrevisionen varnar regeringen för att underskatta kostnaderna för migrationen. Därmed ansluter sig myndigheten till Finanspolitiska rådet som tidigare varslat för att den nuvarande migrationspolitiken kan komma att få permanenta konsekvenser för svensk ekonomi.

Rikrevisionen släppte nyligen sin årliga granskning av den kommande budgetpropositionen. Myndigheten har funnit att regeringen kraftigt underskattar kostnaderna för migrationen och att det kommer äta upp marginalerna i budgeten. Detta kommer göra Sverige mer utsatt för konjunktursvängningar.

I rapporten framgår att Migrationsverket räknat ut att 500 000 personer kommer få uppehållstillstånd under perioden 2014-2019. Den beräkningen bör dock justeras uppåt då det under andra halvan av 2015 kom 133 900 asylsökande jämfört med 49 400 året innan. Av de uppehållstillstånd som utfärdas är ungefär hälften resultatet av en asylprövning och resten anhöriginvandring. Av de beräknade 500 000 som får uppehållstillstånd i Sverige fram till 2019 kommer 350 000 vara födda utanför Europa. Av dessa beräknas 40 procent sakna gymnasieutbildning, det innebär att den gruppen ökar med 70 procent.

Personer födda utanför Europa och som saknar gymnasieutbildning är den grupp som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Efter fem år i landet är det bara 22 procent som har jobb. Efter tio år i Sverige är 58 procent fortfarande arbetslösa och försörjs till stor del av bidrag. Den snabba tillströmningen till gruppen kommer göra så att den redan höga arbetslösheten blir högre än vad regeringen räknar med. En annan okänd faktor är de som illegalt uppehåller sig i landet efter att de fått avslag på sin asylprövning eftersom de fortfarande kan hämta ut dagersättning. Inrikesminister Anders Ygeman (s) talade tidigare i vintras om att utvisa 60-80 000 av dessa. Hur det ska gå till är ett mysterium.

Regeringens beräkningar kommer från Finansdepartementet. Där räknar man med att de nuvarande skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda består. Det är enligt Riksrevisionen inte troligt. Risken är att Finansdepartementet räknar ut en för hög potentiell BNP som man sedan använder för att göra budgeten. En annan risk består i att regeringen underskattar hur många av de utomeuropeiska invandrarna som är lågutbildade. Det kan göra så att regeringen planerar allt för konjunkturstimulerande åtgärder. Alltså att regeringen spenderar för mycket på investeringar istället för bidrag. Det hotar överskottsmålet och den långsiktiga planen för statsfinanserna.

Det är en dyster bild som framträder. Vi ser en regering som inte klarar av att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av den förda migrationspolitiken. En politik som de förvisso inte bär ensamt ansvar för. Vi ser också ett utanförskap som håller på att bli permanent. Riksrevisionens oro över att migrationen kommer få konsekvenser för statsbudgeten talar om omfattningen av problemen.

Möjligen ligger svaret hos arbetsmarknadens parter. Frågorna som måste besvaras då är: vilka okvalificerade låglönejobb kan man skapa ett behov av? Hur låga löner är möjliga med dagens bidragsnivåer?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Smålandsposten så godkänner du samtidigt våra regler.

På smp.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på smp.se. På tider då Smålandspostens webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på smp.se

smp.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på smp.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Smålandsposten som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.