En ny Allians växer fram

Ledare Artikeln publicerades

Det som inte skulle kunna ske ser nu ut att hända. Gapet mellan Alliansen och ett tänkt rödgrönt block har länge beskrivits som oöverstigligt. Men nu pekar flera opinionsundersökningar mot att gapet minskar. I några undersökningar är det så lågt som tre eller fyra procent.

Ur ett rödgrönt perspektiv är det en på tok för liten marginal. Borgerliga väljare har högre röstbenägenhet, vilket betyder att de i högre grad verkligen pallrar sig i väg till vallokalen. För att Stefan Löfven ska sova gott hade han därför behövt ett mer betryggande avstånd i opinionsmätningarna.

Oavsett om Alliansens upphämtning räcker för att behålla regeringsmakten lär den studeras av statsvetarna. Hur var det möjligt för en sittande regering att för tredje gången, och dessutom efter krisår och i vänstervind, öka kraftigt inför ett val?
Det klassiska svaret torde vara regeringsfrågan. Alliansen är ett fungerande regeringsalternativ, medan de rödgröna partierna spretar. Det spelar roll på valdagen.
Ett annat givet svar är den ekonomiska politiken. I en förtroendeundersökning som presenterades igår hade väljarna större förtroende för att Sveriges ekonomi skulle utvecklas gynnsamt under en M-ledd regering än under en S-ledd. 46 procent ansåg det förra, bara 32 procent det senare. Landets ekonomi är också en fråga som växer i vikt då valet närmar sig.

Men Alliansens återhämtning verkar vara mer komplicerad än regeringsfrågan eller ekonomin. Båda dessa frågor skulle peka mot Moderaterna. Men det är inte tack vare dem som alliansen valspurtar.
Det är i stället Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna som ökar mätning för mätning. I gårdagens demoskop är alla tre tillbaka på de nivåer de var i valet 2010. Samtidigt har Moderaterna tappat var tredje väljare och backat från 30 till dryga 20 procent.
Det som alla sa skulle hända har inte hänt. Allianssamarbetet ledde inte till att M åt upp de mindre partierna. Småpartierna har i stället stärkts.
Väljarna verkar uppskatta en samlad politisk kraft som är tillräckligt bred för att kunna utgöra ett trovärdigt regeringsunderlag, men där väljaren samtidigt kan välja att lägga sin egen röst på olika perspektiv. C, FP och KD går ju till val med ganska tydliga profiler. Företagsamhet, flit, försvar och familj är klassiska borgerliga värderingar, men väljaren kan själv ta ställning till vilket perspektiv som behöver mest skjuts i nuläget.
Att Alliansen stärks pekar på vikten av regeringsduglighet, men att det är småpartierna som står för ökningen visar på kraften i tydligt formulerade idéer.

Mathias Bred