En polis i kris

Ledare Artikeln publicerades
Vandaliserade polisbilar.
Foto:Carl Carlert
Vandaliserade polisbilar.

Utan en fungerande polis står vi snart utan ett fungerande samhälle.

I ett samhälle utan polis, eller där polisen inte räcker till, faller frågor om trygghet och säkerhet tillbaka på den enskilde. På landsbygden har svaret ofta blivit medborgargarden eller grannsamverkan. Där det finns gemenskap och tillit mellan människor är det enklare att gå samman för att lösa problem. Landsbygden är på det sättet bättre rustat än städerna.

I Araby liksom i andra utanförskapsområden är just bristen på tillit det stora problemet. Områdena är redan kontrollerade. Unga män vaktar över sitt område till den grad att polis, brandkår och väktare utsätts för stenkastning och våld. Kriminella grupper är verksamma.

Helgens händelser i Araby, med vandaliserade polisbilar och storbråk utanför arenan, bekräftar en redan känd problematik. Här finns en rädsla eller ovilja att delta i rättsprocesser, här finns tendenser till en parallell samhällsstruktur med hög koncentration av kriminalitet och extremism. Därför var tanken att området skulle högprioriteras. I stället har polisen i Kronoberg fått låna ut personal till Malmö för att hantera flyktingsituationen. Enligt uppgiftslämnare var mellan 50 och 100 personer inblandade i söndagens bråk. Polisen valde att inte åka dit. Det fanns bara en polisman tillgänglig i tjänst. Mot bakgrund av polishatet i området var det nog ett klokt beslut.

Det starka trycket gör att polisen tvingas prioritera bort en mängd olika brott. Gränskontroller och bråk på flyktingboenden tar stora resurser i anspråk. De som ringer 112 kan inte längre förvänta sig att vi kommer inom rimlig tid, berättar polisen Magnus Isaksson i Svenska Dagbladet. Han berättar också om hur polisen tvingas titta bort: ”Vi har tips om att det förekommer öppen narkotikahandel på en skola. Men vi kan inte lägga några resurser på det.”

Situationen i Växjö är inte unik. Rikspolischefen Dan Eliasson kommer inom kort att lämna över ett underlag till regeringen med krav på större resurser och fler poliser fram till 2020. Beslutet att lägga ned den 1 500 man starka beredskapspolisen – på inrådan av den tidigare dåvarande rikspolischefen - framstår som överilat. Nu för nuvarande polisledning samtal med såväl civilförsvarsförbund som militären om akut avlastning.

När polisen inte finns eller inte räcker till utsätts samhället för ytterligare påfrestningar på alla nivåer. Tillit och trygghet är två grundläggande komponenter i framväxten av det moderna Sverige. Det har kanske även bidragit till den aningslösa och naiva migrationspolitiken. Risken är att vi befinner oss i början av en negativ spiral som kommer vara mycket svår att bryta.