Envig i kyrkan

Ledare Artikeln publicerades
S och SD i kyrkan påminner om Johan Peter Molins Bältespännarna.
S och SD i kyrkan påminner om Johan Peter Molins Bältespännarna.

Så var kyrkovalet över. För de politiska partier som ställde upp blev det en framgång i mandatfördelningen och en bekväm uppvärmning inför det kommande riksdagsvalet. För kyrkan blev det ytterligare fyra år som kontaminerad testzon och plantskola för den världsliga maktens aspiranter.

Svenska Kyrkan är en udda fågel i den demokratiska världen. Ett religiöst samfund handlar om man skalar av många lager om världsbild, att förmedla och erbjuda liv åt en viss världsbild. Politiska partier bygger på en uttalad eller underförstådd världsbild. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet har en världsbild som skiljer sig från den som Svenska Kyrkan formulerar i sina bekännelseskrifter.

Det är sorgligt att de engagerade och välmenande personer som finns i dessa politiska partier inte har förtroende för att någon annan skulle kunna känna samma engagemang och förvaltarskap. Kanske handlar det om att man ser Svenska Kyrkan som sin arvedel och att man därför inte vill släppa den.

Arvstvister kan lätt bli infekterade, även bland barn som kommit väl överens. Någon kräver att få mammas symaskin trots att man inte är intresserad av sömnad och en annan är det. Fars gamla bössa skall naturligtvis gå till den äldsta sonen trots att det bara är den yngste som jagar.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är i detta avseende syskon. S är den ordentlige som varit med och vårdat föräldern under en längre tid och som nu när arvet skall fördelas vet precis hur den avlidne ville ha det. SD har varit frånvarande den senaste tiden men är mer än mån om att inte bli förfördelad.

Nu går det nog inte att mjölka ur den här liknelsen mer men faktum är att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna nu kommer tvingas samarbeta. Detta trots att S varit ett av partierna som arbetat hårdast för att göra lillebror till paria.

Om kyrkomötet är Svenska Kyrkans riksdag så motsvarar kyrkostyrelsen regeringen. Där finns fjorton platser och SD lär få minst två av dem. Arbetet i kyrkostyrelsen liknar regeringens arbete. Man tillsätter utredningar och verkställer beslut. Hur skall detta arbete fungera när S svurit att inte samarbeta med Sverigedemokraterna?

Svaret är förstås att man kommer att samarbeta. Kyrkostyrelsen är ett litet sammanhang med stort inflytande och kommer efter kyrkovalet kunna återgå till vardag och arbetsro. Det kommer inte röra sig om förbrödring men faktum är att S och SD nu kommer att ingå i en form av regering.

Eftersom båda partierna är politiska och inte kyrkliga, de sätter själva ingen gräns mellan sitt engagemang inom kyrkan och staten, är det en erfarenhet som har bäring även på rikspolitiken. S kommer bryta mot den princip man satt upp åt sig själva.

Vad detta kommer bära för frukt i sam- och framtiden kan vi inte veta, socialdemokraterna är pragmatiker som sällan gör stor sak av principer. Troligast är att kampen om kyrkan fortsätter och allt mer präglas av röda och gulblå. Om samarbetet får konsekvenser i riksdagen är svårare att förutspå.