ETC på grund

Växjö Artikeln publicerades

I slutet av maj förra året kom det första numret av ETC Växjö.

Foto: Schrøder,Tor Erik

Det var ett tillskott till tidningsfloran som utlovade lokal granskning och att ”bryta Smålandspostens monopolställning”. Det var en lovvärd ambition, det krävs mycket av en ensam aktör för att hålla ett vakande öga över allt som rör sig i en bygd.

Efter ett halvår stod det dock klart att tidningen inte fick ihop tillräckligt många prenumeranter för att bära verksamheten. Det var förstås tråkigt för de som hoppades få vidga sina vyer tillsammans med den nya dagstidningen.

Tidningsbranschen är svår och att etablera en ny dagstidning kan inte vara en lätt uppgift. Det återspeglades bland annat på ETC Växjös ledarsida som befolkades av fyra partianknutna skribenter, paradoxalt nog samtidigt som man ville granska makten. Särskilt märkligt blev det att en av ledarskribenterna företräder Miljöpartiet som är en del av det blågröna styret i staden.

Johan Ehrenberg är en fascinerande entreprenör som lyckats bygga upp ETC-koncernen till nationell storlek. Hans företagande har präglats av konkurser och skatteminimering. Vad var då anledningen till att ETC Växjö fick lägga ned?

För ett par år sedan presenterade ETC planen att man skulle lansera femton nya lokaltidningar, däribland den i Växjö. Målet var att få presstöd för samtliga och ETC fick förra året fyrtiosju miljoner kronor i presstöd.

Presstödet har visat sig vara en viktig konstruktion för att bära upp lokal journalistik, särskilt i tider av alternativa media och globala aktörer som Facebook och Google som inte tar ansvar men väl intäkter. Problemet är att ETC:s ambitioner om lokal förankring kanske inte varit så genuina som man påstått.

I höstas förändrade Tidningsstatistik sitt sätt att räkna in gåvoprenumerationer i upplagestatistiken. För ETC innebar det att femton lokala tidningar skulle falla under de 1 500 prenumeranter som krävs för att få presstöd. Ehrenberg förklarade i ett blogginlägg att man under åren haft mer än femtio procent gåvoprenumerationer. Frågan om vem som betalat för dessa prenumerationer är dock obesvarad.

För skattebetalarna innebär det att 27 miljoner kronor under 2018 inte kommer att användas till ETC:s opinionsbildning. Det är förstås småsummor om man jämför med andra bidragsentreprenörers projekt. Det flytande asylboendet Ocean Gala skulle dra in 800 000 kronor per dygn. Bert Karlsson tjänade 100 miljoner kronor på sina asylboenden innan han 2016 varslade femhundra anställda och stängde fyrtio av fyrtiofyra boenden.

Ehrenberg bedyrar att han inte gjort någon vinst på de femton tidningar som läggs ned och omsättningen delad på personalstyrka talar för att det stämmer. Däremot har han likt Karlsson genomfört varsel med kort förvarning. Man borde kunna förvänta sig mer omtanke om arbetsrätten av en självutnämnd socialist.

Det kan inte vara lätt att starta en ny tidning. Men de svårigheterna är inte tillräcklig anledning till att blåsa upp prenumerationssiffror för att få skattebetalarna att stå för notan. Det är respektlöst mot vanliga människor som arbetar och bidrar till den gemensamma kassa som är välfärden.