Ett förbud mot tiggeri är inte lösningen

Ledare Artikeln publicerades

Norge tycks på väg mot ett nationellt förbud mot tiggeri. Ett sådant skulle inte vara sensationellt. Förbud i olika omfattning finns redan i till exempel Tyskland, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. Finland kan också vara på väg att återinföra förbud mot tiggeri.

Skulle vi hålla folkomröstning om en sådan lag i Sverige skulle den förmodligen bli verklighet även här. När TT i mars lät göra en opinionsundersökning om svenska folkets inställning var en klar majoritet för ett tiggeriförbud. Det gällde båda de politiska blocken. Bland moderata väljare var sju av tio för ett förbud.
Det saknas inte heller argument för förbud. Polisen har konstaterat människohandel och organiserad kriminalitet kring tiggeriet. I Halmstad sitter just nu några personer anhållna för trafficking där offren skulle användas som tiggare. Tyvärr är det svårt att utreda brotten då både offer och förövare ofta tillhör etniska minoriteter med egna rättsupp­fattningar, samt stor misstro mot staten.
Situationen är besvärlig och skapar dilemman både för samhället och för oss medborgare. Hur ska man agera för att hjälpa människan, utan att befästa strukturen av utanförskap? Ja, i varje fall skulle ett förbud mot själva tiggandet nog vara fel. Staten ska inte straffa en människa för att hon ber om hjälp. Lösningen borde kunna sökas någon annanstans.
Mathias Bred