Få religiösa konflikter i Sverige

Ledare Artikeln publicerades

Under onsdagsmorgonen rapporterade TT att mängden religiösa konflikter skulle ha ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Med terrorattentatet i Norge i färskt minne, och med tanke på den diskussion som florerar inom extremhögern där islam utmålas som en blodig religion, är det kanske någon som känner ett sting av oro.

Men man ska inte tro allt man läser i tidningen. Man ska inte heller tro på all statistik som presenteras. Siffror framstår ofta som övertygande, men ibland räcker det med att skrapa på ytan för att se att något är galet.

Det är det amerikanska opinionsinstitutet PEW som står bakom undersökningen, och i presentationen av sina resultat lyfts Sverige fram som ett exempel på ett land som flyttats upp en kategori. Tidigare placerades Sverige i gruppen med "låg" konfliktnivå, men anses nu ligga i gruppen med "måttlig" konfliktnivå.

Undersökningen har dock vissa uppenbara brister. Exempelvis ligger Danmark och Sudan båda i kategorin "hög". Sudan härjas sedan 20 år tillbaka av ett religiöst inbördeskrig med etniska rensningar och hundratusentals döda. Ändå antecknar forskarna i sina kolumner noll dödsfall under 2009. Sverige jämställs i sin tur med Kosovo, ett land som står under förmynderi av FN för att skydda den kristna (serbiska) minoriteten. En undersökning som genererar uppenbart tokiga resultat utan att forskarna själv reagerar på det har ingen trovärdighet.

Bristerna i undersökningen kan inte skyllas på att länder som Sudan och Kosovo saknar myndigheter som kan rapportera tillförlitlig statistik, eftersom forskarna huvudsakligen använt sig av rapporter från amerikanska utrikesdepartementet, FN, Human Rights Watch och andra pålitliga organisationer. Problemet ligger i att man lägger ungefär lika stor vikt vid att någon trakasseras för att hon bär slöja som man gör vid etniska rensningar. Den valda metoden är helt enkelt för dålig.

Trots detta är det sannolikt så att mängden brott riktade mot religiösa grupper har ökat i Sverige. Inte minst av det enkla skälet att vårt land rymmer fler religioner nu än tidigare. Till exempel har Malmö sett en oroande utveckling med tilltagande antisemitism där gärningsmännen kan antas ha muslimsk tillhörighet. På det hela taget måste dock Sverige alltjämt betraktas som ett fridfullt land utan religiösa konflikter. Det är hit folk från andra länder flyr för att undkomma religiöst förtryck. Det är inte härifrån man flyr.