Fem år till med Malmström

Ledare
Foto:

Valet föll på Cecilia Malmström. Att folkpartisten och den tidigare Europaministern åternomineras som kommissionär är inte särskilt förvånande.

Artikeln publicerades 1 augusti 2014.

Spekulationerna om att utnämna Mona Sahlin, som regeringen haft problem att hitta uppdrag till, kom därmed på skam. I många andra länder förs en debatt om vem som borde nomineras och vilka ansvarsområden som är önskvärda. Men inte i Sverige. En kommissionär ska vara oväldig och oberoende. Att koppla samman en tydlig agenda med uppdraget riskerar att försvåra det. Kommissionen är i första hand samarbetsinriktad och inte konfrontativ. Möjligen är det förklaringen till att utnämningen inte politiseras. Sverige är en av de mer skötsamma eleverna i klassen.

Det är förstås naivt att tro att partibok inte spelar någon roll. Men Malmström är en kandidat som Socialdemokraterna kan ställa upp på, vilket avspeglar sig i kommentarerna från S-ledaren Stefan Löfven. Hon har också visat prov på ett stort engagemang på asyl- och migrationsområdet och representerar den samsyn på området som finns i Sverige. Svårare har det varit att övertyga andra länder, som har en långt ifrån den liberala syn vi är vana vid i svensk debatt. Det har kallats ett hopplöst pastorat att sköta om. Men steg framåt kan ändå noteras i form av förbättrad rättssäkerhet för de som söker skydd, fler lagliga vägar in i EU och ett förstärkt säkerhetsarbete. I det har Malmström varit en drivande kraft.