Fem år till med Malmström

Ledare Artikeln publicerades

Valet föll på Cecilia Malmström. Att folkpartisten och den tidigare Europaministern åternomineras som kommissionär är inte särskilt förvånande.

Spekulationerna om att utnämna Mona Sahlin, som regeringen haft problem att hitta uppdrag till, kom därmed på skam. I många andra länder förs en debatt om vem som borde nomineras och vilka ansvarsområden som är önskvärda. Men inte i Sverige. En kommissionär ska vara oväldig och oberoende. Att koppla samman en tydlig agenda med uppdraget riskerar att försvåra det. Kommissionen är i första hand samarbetsinriktad och inte konfrontativ. Möjligen är det förklaringen till att utnämningen inte politiseras. Sverige är en av de mer skötsamma eleverna i klassen.

Det är förstås naivt att tro att partibok inte spelar någon roll. Men Malmström är en kandidat som Socialdemokraterna kan ställa upp på, vilket avspeglar sig i kommentarerna från S-ledaren Stefan Löfven. Hon har också visat prov på ett stort engagemang på asyl- och migrationsområdet och representerar den samsyn på området som finns i Sverige. Svårare har det varit att övertyga andra länder, som har en långt ifrån den liberala syn vi är vana vid i svensk debatt. Det har kallats ett hopplöst pastorat att sköta om. Men steg framåt kan ändå noteras i form av förbättrad rättssäkerhet för de som söker skydd, fler lagliga vägar in i EU och ett förstärkt säkerhetsarbete. I det har Malmström varit en drivande kraft.