Flyget är en del av infrastrukturen

Ledare Artikeln publicerades

Det betyder mycket att vi har en flygplats i Kronoberg. Fler än 190 000 resenärer passerar Småland Airport varje år. Enligt en utredning från 2012 bidrar flygplatsen till jobb för runt 2 miljarder årligen i regionen. Egentligen är det dock svårt att översätta närvaron av en flygplats i reda pengar.

Flyget gör regionen mer tillgänglig och uppkopplad mot omvärlden. Vi slipper hamna utanför. Sverige placerar sig annars dåligt när det kommer till tillgänglighet för resor – på 22:a plats i EU. Det är inte konstigt. Vi är unionens näst mest glesbefolkade land. Till skillnad från grannländerna har vi inte haft någon uttalad nationell politik för att göra flygresor mer tillgängliga.

Att det tursamt nog finns en relativt vältrafikerad kommun- och landstingsägd flygplats i Öjaby socken gör det enklare för växande företag att ha kvar sina kontor i Kronoberg. Det blir också enklare för smålänningar att säga ja till chefstjänster eller andra jobb på nationell nivå som för med sig mycket resande. Därtill kommer flygets stora betydelse för turismen.

Alla håller inte med om att flygtrafik ska vara en del av landsbygdens framtida infrastruktur. Miljöpartiet ifrågasätter överhuvudtaget behovet av flyg söder om Dalälven. Partiet föreslår en hög så kallad flygskatt för att finansiera stora satsningar på järnväg. Vi kan anta att flygskatten kommer upp i eventuella regeringsförhandlingar efter valet. Socialdemokraterna säger nej just nu. Men de behöver inkomster för att finansiera sin politik och Magdalena Andersson (S) var en av dem på Finansdepartementet som drev frågan om flygskatt under förra S-regeringen. Då ansågs det som en bärande del i en grön skatteväxling.
Vad som skett sedan dess är att luftfarten lyckats sänka sina koldioxidutsläpp per passagerare. Ökad efterfrågan attraherar investeringar i ny och mer miljövänlig teknik.


Socialdemokraterna har också lagt ett ideologiskt förslag om att återreglera flygtrafikledningstjänster vid de flygplatser där staten har intresse. Det skulle inte direkt beröra Småland Airport. Men på sikt påverkar en återreglering eftersom det kan slå undan fötterna på de privata flygledningsföretagen. För Småland Airport innebar avregleringen att man kunde spara tre miljoner årligen. Socialdemokraterna har stöd av MP och SD i frågan om återreglering.

Regleringar och andra fördyrande eller försvårande åtgärder är fel väg att gå. Både svensk geografi och ekonomi säger att vi behöver vi fler flygförbindelser och mer resande. Här i Kronoberg är vi alla vinnare på flyget, oavsett om vi själva använder det eller inte.