FN:s råd för tokstollar

Ledare Artikeln publicerades

Svenska medier rapporterar om att FN:s råd för mänskliga rättigheter kritiserar Sverige på en lång rad punkter. Exempelvis framkommer att ensamkommande flyktingbarn inte skyddas tillräckligt.

För att inte missledas av nyhetsartiklar från exempelvis TT, Svenska Dagbladet och Aftonbladet behöver FN:s råd för mänskliga rättigheter sättas in i ett sammanhang. Vad som inte framkommer är att det är ett politiserat och hårt kritiserat organ. Bland medlemmar återfinns några av världens mest repressiva regimer, som Kuba, Saudiarabien, Kina och Ryssland.
Omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn tål säkerligen att diskuteras. Men i vilket annat land fungerar mottagandet bättre? Till saken hör att Sverige tar emot flest ensamkommande flyktingbarn i Europa.

När så rådet kritiserar Sverige för det växande antalet hatbrott mot muslimer och romer, kan det tilläggas att få andra länder – om ens något – sammanställer en så omfattande statistik på området. Närmast komiskt blir det om man betraktar hur rådet själv hanterar frågan. 2010 beslöt FN-organet att mord på homosexuella, på grund av deras sexuella läggning, inte ska omfattas av rådets undersökningar. Man har också tidigare gett sina specialrapportörer i uppdrag att kartlägga hur yttrandefriheten "missbrukas" genom rasligt eller religiöst diskriminerande handlingar, efter förslag från Egypten och Pakistan - ivrigt påhejade av länder dominerade av islam.

Den enda land rådet någonsin fördömt är Israel, dessutom vid upprepade tillfällen. Oavsett grunden för det framstår det något märkligt att Sudans folkmord i Sudan samtidigt passerat förbi, liksom våldsaktioner och mord på politiska motståndare orkestrerade av regimen i Zimbabwe. Så sent som 2012 beslöt rådet med röstsiffrorna 35-8 att behålla Syrien som medlem av kommittén, trots att det var väl belagt att regimen ägnat sig åt systematiska övergrepp och dödligt våld mot civila. Ställ det mot rådets kritik mot Sverige gällande de ”oroväckande” rapporterna om polisvåld och övervåld från svensk polis.
Har rapportörerna ens varit här?
När så Sverige tar ett solidariskt ansvar för barn som flyr det blodiga kriget i Syrien behagar FN:s råd för mänskliga rättigheter att rikta kritik mot att de inte skyddas i tillräckligt hög grad. Trovärdigheten i frågor som rör mänskliga rättigheter kan inte bli mycket sämre. Om FN har som mål att undergräva förtroendet för sina institutioner så är man på helt rätt väg.