Försvaret måste finnas på plats

Ledare Artikeln publicerades

Ubåtssökandet i skärgården har rört upp vågor i den svenska ankdammen. Plötsligt är försvaret på allas läppar. Men försvarspolitik är alldeles för viktig för att formas utifrån enskilda händelser. Försvarspolitiska beslut ska fattas utifrån långsiktiga perspektiv. Det är ett politikområde som inte passar särskilt bra för snabbt uppkomna insikter.


Sverige bör gå med i Nato, och Sverige bör rusta upp sin militära förmåga. Men det var lika sant för ett år sedan eller tre år sedan. Det är inte behov som uppstod i och med att en eventuell främmande farkost tog sig in bland de svenska skären.

Sverige ska vara med i Nato därför att det är den organisationen som har garanterat säkerhet i Europa sedan andra världskrigets slut. Vi är ett givet Natoland därför att vi är en del av den Västerländska civilisationen och därför att vårt samhälle bygger på samma idéer som Nato kom till för att skydda. Vi ska också vara med i Nato därför att där finns våra närmaste grannländer som vi känner stark identitet med, och därför att där finns USA som är den verkliga garanten för vårt självbestämmande. Natomedlemskapet är alltså inte en praktisk lösning på något akut problem utan handlar om Sveriges identitet och hemhörighet.

Sverige ska också ha ett militärt försvar med storlek och förmåga nog att fungera självständigt. Det ska vi inte bara ha när det råkar finnas någon som heter Vladimir Putin på andra sidan Östersjön. Vi ska ha det så länge vi tycker att Sverige och dess folk är värt att försvara. Vad framtiden för med sig kan vi inte veta och därför måste försvaret finnas också när det råder lugn i närområdet.

Sverige har gjort många försvarspolitiska misstag. En stor orsak till det är att svenska folket haft så liten insyn i förutsättningarna för sin egen säkerhet. Opinionsbildningen för ett nytt och starkare svenskt försvar måste ta sin utgångspunkt i en mer sann verklighetsbeskrivning. Det räcker inte med att ropa till när det händer något. Då är det i regel så dags.