Försvarspolitik baserad på drömmar

Ledare Artikeln publicerades

I veckan brast ett av fundamenten i svensk försvarspolitik. Ända sedan slutet på 90-talet har svenska politiker upprepat mantrat om att det moderna Ryssland inte har förmågan att genomföra militära operationer på samma nivå som Sovjetunionen hade. Det är utifrån den förvissningen som invasionsförsvaret avvecklades och värnplikten avskaffades.

Övertygelsen om ryssarnas oförmåga upprepades så sent som för sex veckor sedan i Försvarsberedningens rapport. Man noterade visserligen Rysslands ambitioner till stora operationer över långa geografiska avstånd, men ifrågasatte om de var ekonomiskt möjliga. Kanske kunde förmågan öka gradvis efter år 2015.

Putins generaler verkar inte lyda den svenska försvarsberedningen. De genomförde i veckan en larmövning i östra och mellersta militärdistrikten. Sammanlagt omfattade den 160 000 man. BBC rapporterade först att det var den största övningen sedan Zapad-81. Men när satellitbilderna tolkats visade det sig vara fel. Veckans övning är den största sedan Djepr-manövern 1967. Det är med andra ord den näst största militärövningen i världen sedan andra världskriget.

Dessutom är den inte bara stor i sin omfattning, utan även till ambitionerna. En larmövning är oförberedd. Soldater, piloter, sjömän och officerare bokstavligen väcks och ges snabba uppgifter. Den här gången handlade det om att genomföra ett anfall mot Sachalin, en ö norr om Japan. Övningar genomförs givetvis inom ett lands gränser, men momenten man övade här var offensiva. Scenariot liknade en invasion av den typ det svenska territorialförsvaret var uppbyggt för att möta.

Efter ett dygns flygkrig görs stora luftlandsättningar av trupp som bär alla förmågor med sig, inklusive artilleri. Därefter rullar pansardivisionerna in på marken. Den här gången transporterades runt 1000 stridsvagnar och 4000 pansarskyttefordon 3000 mil.

Syftet med övningen är att testa om den ryska krigsmakten kan genomföra offensiva operationer med snabbt varsel. Men militära övningar brukar också innehålla signaler till omvärlden.

Den stora manövern i västra militärdistriktet 1981 syftade till att skrämma de strejkande hamnarbetarna i Polen. Veckans övning visar Japan och Sydkorea att Moskva inte skulle vara neutralt vid en kraftmätning mellan demokratier och diktaturer i fjärran östern. Övningen föregicks av en samövning med kinesiska folkarmén, och under larmövningen samverkade ryska och kinesiska marinen. Bland annat seglade man provocerande nära Japan.

Att övningen förlades till östra Ryssland betyder inte att Norden blivit ointressant. Larmövningar har redan genomförts i västra militärdistriktet och fler är planerade till hösten.

Man kan diskutera vad de ryska övningarna borde betyda för Sveriges del. En sak är i varje fall klar: grundantagandena för det senaste årtiondets försvarspolitiska beslut gäller inte längre.

Mathias Bred