Gamla tabun eller nya Brå-tider?

Ledare Artikeln publicerades

Kommer någon ihåg Beatrice Ask? Hon var moderat justitieminister i åtta år 2006 – 2014. Hon hade nog kunnat gå helt bortglömd om det inte vore för hennes idé att de som var misstänkta för sexköp skulle få post hem i lila kuvert av rättsvårdande myndigheter, så att de skulle få skämmas inför andra. Där förevigades hennes politiska minne.

Foto: Lars Schröder/TT

Sådan var nivån på den moderata rättspolitiken på den tiden. Och tyvärr under en tid då man betroddes med högsta ansvaret. Åtta förlorade år i kampen mot brottsligheten kan man också kalla det. Inte minst när det gäller våld mot kvinnor.

Men nu vill partiet, liksom i migrationspolitiken, göra bot och bättring för den utveckling man varit medskyldig till och föreslår därför en rad åtgärder på det området.

Moderaterna vill både komplettera och täppa till svagheter i den nuvarande lagstiftningen. Man föreslår införandet av synnerligen grov våldtäkt och våldtäkt mot barn, där straffet skall vara fängelse mellan sju och tio år. Man vill också ha den nya brottsrubriceringen ”grovt sexuellt ofredande” med straff på mellan nio månader och tre års fängelse.

Man vill även höja minimistraffen för våldtäkt. Detta främst som ett svar på den svenska domarkårens benägenhet att lägga våldtäktsstraffen i nedre delen av den möjliga skalan.

Blir detta också Alliansens förslag blir de sannolikt verklighet eftersom de redan ligger så pass nära Sverigedemokraternas politik på området.

Men, och man får förmoda att det är här det kommer att brännas i debatten, moderaterna vill också i en ”omfattande kartläggning” av sexualbrotten samla in statistik kring gärningsmännens etniska ursprung. Detta ämnar man ge Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att göra.

Alltså samma råd som envetet viftat och schasat i varje sammanhang där någon velat se statistik som har att göra med brottslingar och invandring. Men myndighetens kommande prövningar kan bli värre än så. I söndagens Agenda efterlyste jämställdhetsminister Åsa Regnér (s) mer statistisk kunskap om förövarna bakom hedersvåld. En sådan önskan från regeringen kan inte gärna effektueras med mindre än att Brå samlar in etniskt präglad statistik även i det sammanhanget.

Brå blir allt mer ställt på sin spets. Skall de i en eventuell framtid mottaga beställningar som dessa under någon slags protest? För i annan riktning kommer dess ledning få svårt att röra sig efter de hårda positioner man hittills intagit i frågan om etnicitet och brott.

Men det är i så fall Brå:s problem och alltså ett mindre sådant. Det viktigaste är att kvinnofriden återupprättas i Sverige. Att partier både till höger och vänster nu visar tecken på att vilja lämna gamla politiska tabun bakom sig i denna strävan är välkommet.