Håll terroristerna borta

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Uncredited

Inrikesminister Morgan Johansson tycker inte att vi bör kunna ta ifrån svenska jihadister deras pass och medborgarskap – och lyckas på kuppen föra den i frågan märkligaste argumentationen någonsin.

Storbritannien har sedan länge använt metoden för att hindra dem som åker iväg för att kriga för Islamiska staten från att återvända till landet. Sedan 2011 har 152 brittiska pass återkallats. Erik Nord, polischef i Storgöteborg, är en av dem som förespråkar att Sverige skall göra på liknande sätt.

– Jag tror att vi fortsatt kommer att leva med hotet från jihadismen framöver. Om terrorattentaten fortsätter att riktas mot oss i Västeuropa så kommer fler fundera på att göra som England. Vi kan inte ha människor boendes här som propagerar för att störta demokratin i det samhälle som varit så generöst och tagit emot dem, säger han.

En person som är kritisk till förslaget är terrorforskaren Hans Brun på Försvarshögskolan. Han menar att det tar för lång tid att genomföra. Och visst finns det annat som kan göras mer skyndsamt för att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. En sak är att kriminalisera samröre med terrororganisationer. En annan är att strypa tillgången på rekryter – till att börja med genom att se till att extremistiska organisationer inte kan finansiera sin verksamhet med skattemedel.

Att en åtgärd i sig inte löser hela problemet är dock inte ett tillräckligt argument för att den inte borde genomföras – och det jihadistiska hotet ser tyvärr inte ut att försvinna någon gång snart. Det kräver både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

Den märkligaste argumentationen har dock förts av Morgan Johansson. ”Vi kan inte göra människor statslösa”, sade han i söndags. Det är korrekt att Sverige enligt internationell rätt inte får göra individer statslösa, men det är naturligtvis helt irrelevant då förslaget gäller dem med dubbla medborgarskap. Spelar inrikesministern dum eller förstår han verkligen inte?

”Om man har blivit medborgare i Sverige så är det det som gäller enligt den lagstiftning som vi har”, fortsatte Johansson, och verkar alltså ha missat att riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar. Detta otyg till argumentation blir tyvärr allt vanligare i politiska kretsar. Det är som att våra folkvalda har glömt vad det är de finns till för. Att vi har en viss lagstiftning är inte ett godtagbart argument – ty tycker man inte att lagarna fungerar bra kan man faktiskt ändra på dem.

Just medborgarskapet behandlas i regeringsformen. I nuvarande regeringsform, andra kapitlet, sjunde paragrafen, står det att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. För att förändra den behöver riksdagen fatta två beslut med likadant innehåll och ett allmänt val emellan. Det gör åtgärden snäppet mer komplicerad – men inte alls omöjlig.

Sedan 2012 skall runt 300 personer ha rest till Syrien eller Irak för att strida med IS eller andra våldsbejakande islamistiska grupper, enligt Säpo. Över 150 har redan rest tillbaka till Sverige och fler väntas återvända i takt med att de förlorar mark i Mellanöstern. Att ta ifrån dem passen är en åtgärd som kan hålla terroristerna borta. Det har riksdagen, regeringen och inrikesministern ett ansvar att göra.