Hög felkvot om kvotering

Ledare Artikeln publicerades
3 bilder
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, har publicerat en rapport, som enligt Ekots nyhetssändning visar att kvotering (av kvinnor) leder till att såväl män som kvinnor får det bättre. Alla! Det finns liksom inget kvar att tala om, att döma av den samstämmiga andan hos forskare och journalister.

En statsvetare och två nationalekonomer har undersökt utvecklingen för de kvinnor som 1994 blev föremål för det socialdemokratiska projektet ”varannan damernas” där man varvade män och kvinnor på partiets valsedlar. Man har nu funnit att antalet kvinnor på chefsnivåer inom den socialdemokratiska partiapparaten har ökat, att kompetensnivån har ökat såväl bland kvinnorna och de män som inte blev förbisedda. De som blev förbisedda var för övrigt mediokra, enligt författarna.

Socialdemokraterna har alltså vederfarits en allmän kompetenshöjning alltsedan 1994. Ser man till partiets röstetal sedan dess verkar denna förädling onekligen gått svenska folket förbi. Eller så är det någonting i detta som gått forskarna förbi. En hel del talar för det senare.

Deras största misstag är att över huvud taget fästa sig vid utvecklingen i ett politiskt parti. Politiska organisationer är inte att likna vid några andra. De styrs bara delvis av kompetens och meritering. Till väldigt stor del, många skulle hävda till största delen, styrs de av lojalitetsstrukturer. Alltså vare sig kunskaps – eller könsstrukturer. I en så teknokratisk politisk miljö som den svenska är det tvivelaktigt om ens ideologiska betingelser har någon större betydelse för en persons karriär.

Politikens reella drivmedel är lojalitet, oavsett hur dess organisationer är gestaltade. Att studera just dessa för att ta reda på hur en så genompolitiserad fråga som kvotering fungerar i praktiken, är ett arbetssätt som faller redan på metodstadiet. Rapportförfattarna vill mena att deras resultat är viktigt för förståelsen av andra områden än bara politiken. Men i det är studiens slutsatser noll och intet värda.

När får vi istället se den forskning som tar sig an faktiska samhällsproblem i ämnet kön och framgång? Såväl i skola som i universitetsväsende ser vi tydliga tecken på en kommande obalans till pojkarnas nackdel. De presterar sämre på i stort sett alla nivåer i svensk utbildning. Den kvoteringsiver vänstern i dag ägnar sig åt är inte bara principvidrig utan kommer snart att bli omsprungen av verkligheten. Såvida man inte tänker sig att män skall börja inkvoteras.

Till saken hör också att män till skillnad från kvinnor hanterar arbetslöshet illa, med oro och samhällshat som grundsats i sitt utanförskap. Och då är dessutom Sveriges könsobalans i migrationens spår inte inräknad. I sinom tid kan Sverige se fram emot en struktur i vilken unga män, och då gärna arbetslösa eller låginkomsttagande sådana, utgör en onormalt stor del av befolkningen. Det är inte goda nyheter för något samhälle.

Något sådant hade SNS kunnat beröra. Samhällsnyttig forskning hade man kunnat säga då.

Citat: När får vi istället se den forskning som tar sig an faktiska samhällsproblem i ämnet kön och framgång?