Höj rösträttsåldern istället

Ledare Artikeln publicerades

Eftersom sextonåringar går gymnasiet ska de också få bestämma över det, ryter forskaren Patrik Lindenfors (DN Debatt 29/7). Det har vi redan provat. Den socialdemokratiska flumskolan hette experimentet, och resultatet blev icke godkänt. Moralisk mognad och omdöme kan inget tonårsgeni ladda ner som app.

Lindenfors vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Osannolika föregångsländer som Ecuador, Jordanien, Kuba, Nicaragua och Bosnien framhålls som ideal varefter den svenska demokratin ska gjutas. Det är inte första april, så vi får anta att skribenten menar allvar. Det sistnämnda är mitt hemland, och en tonårsdemokrati mer passande som skådeplats för Flugorna herre än som förebild för en av världens mest välfungerande demokratier. Jordanien och Kuba låtsas inte ens vara demokratiska, Ecuador låtsas dåligt, i Nicaragua är Daniel Ortega president.

Skribenten glömde att nämna Italien som föregångsland vars seder vi redan anammat, i så måtto att våra trettioåringar i allt högre utsträckning bor kvar hos mamma, och mognar därefter. Det dröjer allt längre innan vi skaffar ett första jobb, köper eller hyr egen bostad eller bildar familj.

Statsvetenskaplig forskning visar att det dröjer till trettioårsåldern innan de flesta av oss får några större insikter i samhällsfrågor. Det tar tid att greppa komplicerade samband. Sexton år räcker inte, inte ens arton. Ska åldersgränsen flyttas är det kanske uppåt?