Inbrotten kan stoppas

Ledare Artikeln publicerades
2 bilder
Foto:Johan Gunséus / TT

I gårdagens tidning kunde man läsa om villainbrott. I Växjö har det varit fem stycken på två dygn och ytterligare ett i Ljungby har anmälts. Rapporter från andra delar av landet ser inte bättre ut.

Polisen i Halland uppmanar folk att stänga och låsa ytterdörren till huset även när man är hemma. Man har sett en ny inbrottstaktik som går ut på att smyga in i hallen hos människor upptagna av vardagen. Där rafsar man åt sig mobiler, väskor och nycklar för att sedan försvinna ljudlöst. Det innebär förstås en risk men hur många är på sin vakt när man väl är hemma? Fördelen för tjuvarna är att man lämnar ännu mindre spår efter sig.

Utanför städerna fortsätter utsattheten. En skogsbrukare i Dalarna berättade i veckan att han fått sin avverkningsmaskin plundrad på diesel två gånger i år. Stölderna har kostat honom sjuhundra liter bränsle och flera timmar i förlorad arbetstid. Han vittnar också om att tjuvarna straffar personer som på olika sätt försöker freda sin egendom.

En skogsbrukare som hade lämnat dieseltanken på maskinen tom fick styrhytten fylld av brandsläckarpulver av besvikna tjuvar. Om den uppgiften stämmer handlar det om ett nytt lågvattenmärke.

Polisen har gång på gång skickat ut signaler om att enda chansen att få upprättelse är att ta tjuvarna på bar gärning. Det finns exempel på när detta fungerat och lett till fällande dom men det har också förekommit att folk som anmält pågående brott lämnats i sticket.

Detta är en mycket farlig utveckling. Skogsbruket måste kunna fungera. Människor på landet skall inte behöva förvara motorsågen i sovrummet för att få ha den ifred.

Sedan polisens omorganisation är det väldigt svårt att veta var resurserna är placerade. Det enda man kan veta med säkerhet är att de är begränsade och att Malmö tar mycket i anspråk. Växjö kommun ligger nära det nationella genomsnittet vad gäller brottslighet men har bara drygt hälften av den genomsnittliga polisbemanningen. Hur ser det då ut på landsbygden?

Men polisen är inte ensam i att bekämpa brott. Tullen har sedan flera år gått på svältdiet. EU:s fria rörlighet har inneburit att många tullstationer blivit överflödiga. Sedan ett par år är det dock just den fria rörligheten som gör att bara fyra procent av villainbrotten klaras upp.

Organiserade brottsligor från andra EU-länder åker på plundringsresor till Sverige och Norge och regeringen står handfallen. Detta trots att femtio procent av inbrotten genomförs av utlänningar. Politikerna har makten att stoppa detta, men hittills har man fäst sig vid att öka antagningarna till polisutbildningarna.

Det är fegt. Regeringen är rädd för att en diskussion om tråkiga saker på EU-nivå kan skada förtroendet för unionen. EU jobbar just nu med att köpa popularitet bland unga och behöver inte konflikter mellan östliga och västliga medlemsländer. Man behöver inte ha varit med länge på den här jorden för att inse att om man gömmer sig från problem så växer de.