Intolerans i religionsfobins spår

Ledare Artikeln publicerades

Ungdomsstyrelsen har än en gång visat att den först naivt fördelar pengar till projekt för att sedan brista i uppföljningen av bidragen. En hemsida, avslöjar Svenska Dagbladets ledarsida med syfte att bekämpa islamofobi och delfinansierad av den statliga myndigheten. Straffet för homosexualitet är "att dödas".

Sedvanliga antisemitiska föreställningar sprida av det imamförbund som står bakom hemsidan: ”Judarna” driver Världsbanken och IMF för att förtrycka världen. För den som hoppats på en försvenskad islam är hemsidan en stor besvikelse.
"Stoppa bidragen till trossamfunden", ropar i moralpanikens namn högröstade ateister efter avslöjandet. Kraven på reducerade eller indragna bidrag har hörts förut, som när Frälsningsarmen nyligen kritiserades för sin lära i TV4 program vars bristande journalistiska etik sedan hårt kom att kritiseras.
De på det hela taget ganska små bidragen till trossamfunden - 50 miljoner kronor total till cirka 22 trossamfund av vilka många folkrörelsesamfund som spelat en viktig roll i demokratiseringen och i dag utgör en central del av civil samhället, väcker överrakande stor uppmärksamhet. Ska dessa som enda folkrörelser och organisationer inte vara berättigade till offentligt stöd för verksamheten? Det vore fråga om en märklig negativ särbehandling baserad på religiös beröringsskräck.
Nu var det aktuella bidraget till hemsidan i form av ett projekt och handlades av ungdomsstyrelsen, inte Nämnden för statligt stöd till trossamfunden. En verksamhet som innehåller uppmaningar att döda människor på grund bör naturligtvis inte längre vara bidragsberättigad.
I debatten ställs emellertid krav på en läromässig prövning av trossamfunden. De som anses predika en lära i strid med snävt och liberalt formulerad svensk värdegrund bör förlora sina bidrag. Här bör man invända att det faktiskt måste få vara legitimt att på religiös grund motsätta sig aborter eller samkönade äktenskap. Det är åsikter som definitivt ryms inom en svek värdegrund, även om det inte är majoritetstolkningar. Det gäller att skilja på religiösa läror och uppmaningar som hemsidans avrättningsbudskap.
Resonemanget känns igen från presstödsdebatten med anledning av att främlingsfientliga Nationell I dag får miljonstöd och diskussionen kring Kulturrådets stöd till "anti"rasistiska tidskriften Mana. Men lagen medger inte att innehållet prövas i bidragshänseendet. Att reglera presstöd efter innehåll är lika med censur. Ingen myndighet ska vid sidan av tryckfrihetsförordningen pröva innehållet i en tidning. Som folkpartisten Fredrik Malm en gång konstaterade: Vår demokrati vore svag om den inte kan klara av exempelvis de motbjudande åsikter som ryms i Nationaldemokraternas tidning.
Kravet på en prövning av samfundens lära leder till en intolerantare Sverige där vissa åsikter inte är välkomna och där etablerade läror klumpas samman med extremistiska uppmaningar. Och som påpekats i debatten: Stryps stödet till samfunden får ett parti som Sverigedemokraterna offentligt stöd, men inte Svenska Missionskyrkan med dess hjälpverksamhet eller det judiska centralrådet med dess betydelse för en nationell historiskt utsatt minoritet. Så vill i vart fall inte vi ha det.