Kärnkraft i kris

Ledare Artikeln publicerades

Nästa år kommer kärnkraftskatastrofen till Kalmar. I form av en övning. Då har det gått fem år sedan en motsvarande övning skedde i ett kärnkraftslän. Alldeles för lång tid, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Det går ut över beredskapsförmågan. Men i någon mening är katastrofen redan här.

Och då åsyftas faktiskt inte nyheten att kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 åter stängts, efter strul med elektroniken i reaktorns nivåmätkretsar, eller att Oskarshamns kärnkraftverk stått stilla sedan i lördags. Den svenska kärnkraftens problem består inte bara i anläggningar med ett allt kortare bäst före datum.
Strålsäkerhetsmyndigheten varnar nu för att kompetensen i allmänhet inom kärnsäkerhet och strålskyddsberedskap blivit grundare. Vi talar ofta om anläggningar och fysiska förutsättningar när det kommer till kärnkraften. Men det är människor som bär upp verksamheter, och många personer med djup kompetens har avgått under senare år. Därtill försvinner ytterligare specialister under kommande år. Det finns inga ersättare att tillgå i motsvarande omfattning, och de nya som anställs har förhållandevis liten erfarenhet.

Stopplagar och tankeförbud inom kärnkraften har uppenbarligen haft konsekvenser. Inom utbildningsväsendet tycks man ha resonerat på samma sätt som politikerna, att kärnkraften är på väg bort. Det har nu lett till en akut kompetensbrist. Akut, därför att det som myndigheten påpekar tar tjugotalet år att få djup erfarenhet inom området. Som det ser ut nu tappar vi kompetens, i stället för att bygga upp den.
Det har också bäring på krishanteringsförmågan. Strålsäkerhetsmyndigheten uppmärksammar att radioaktiva ämnen och klyvbart material i dag kan komma in i landet utan att upptäckas. Som exempel nämns olika leveranser under 2008 av rostfritt stål innehållande kobolt-60. Upptäckten gjordes av en slump. Eftersom ingen kontroll sker av gods från tredje land varnar myndigheten för att Sverige kan bli en inkörsport för olaglig införsel av radioaktiva ämnen och klyvbart material till EU. Det kan, skriver man, orsaka allvarliga strålskador på människor och i värsta fall att klyvbart material kommer till användning i terrorsyfte inom EU.

Satsningen på att få fram ny kompetens hänger samman med de politiska besluten om kärnkraften. Det är nu tillåtet att bygga nya reaktorer i Sverige. Men branschen är avvaktande. Först med en blocköverskridande överenskommelse bedöms det finnas förutsättningar för nybyggnation. De ekonomiska riskerna anses för stora om ett regeringsskifte innebär nedläggning av påbörjade projekt. Så trots att Socialdemokraterna befinner sig i opposition har de fortfarande makten över kärnkraften.
Men nya reaktorer är en sak, säkerheten en annan. Strålsäkerhetsmyndighetens varningar bör av såväl regering som opposition tas på största allvar.