Låt rätten bredas ut

Ledare Artikeln publicerades

Fler tingsrätter ute i landet vore välgörande för rättssamhället.

Foto: Tommy Svensson

Ett av de mer nytänkande förslagen bland partiernas många satsningar för att stärka lag och ordning i samhället kommer från Kristdemokraterna. Partiet skall nämligen arbeta för att fem nya tingsrätter blir till. Det är Värnamo, Västervik, Arvika, Örnsköldsvik och Katrineholm som man vill berika med egna domstolar.

Egentligen är det fel att tala om nya tingsrätter, det har nämligen funnits på samtliga orter tidigare. Från slutet av nittiotalet har antalet tingsrätter halverats och är nu färre än femtio. Det är en snabb förändring som inneburit att lagens väktare kommit längre bort från människor.

Under samma tidsperiod har också trenden med rättscentrum där domstol, polis och åklagare sitter i samma lokaler inneburit att rättsväsendet kan framstå som en monolitisk koloss framför den som står inför rätta. Det är missvisande och kan öka ett misstroende mot samhällsinstitutioner på ett oönskat sätt.

Kristdemokraternas tanke med förslaget är att vidga problembilden på rättsområdet. Det behövs när många politiker fastnar vid att lova fler poliser eller längre straff. Ett påtagligt exempel är Åklagarmyndigheten som varslat om att ett mer effektivt polisarbete faktiskt innebär högre belastning på andra delar av rättsväsendet. Åklagarna varnade tidigare i våras regeringen för att de skulle tvingas avskeda personal om myndigheten inte får höjda anslag.

Fler tingsrätter skulle inte bara vara bra rättspolitik utan även bra regionalpolitik. Den rödgröna regeringen är inne på att utlokalisera statliga myndigheter till residensstäder ute landet. I Växjö håller just nu Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor på att etableras, en process som ser ut att innebära många arbetstillfällen för kronobergare men kanske inte en effektiv tradering av uppgifterna.

Med domstolar skapas förutsättningarna för personer med en specifik kategori kvalificerade yrken att etablera sig utanför storstäderna. Försvarsadvokater, notarier, föredragande och domare är några av dem som bidrar till att rättegångar kan genomföras. Den typen av kompetens är värdefull även för andra delar av det lokala samhället och något som försvunnit från många av de kommuner som blivit av med sina tingsrätter.

I ett läge där samhällsbärande institutioner har svårt att växa ikapp samhällsproblemen vore det välgörande att skapa en större närvaro ute i landet. Polisens omorganisation motiverades med att man skulle öka möjligheterna att hantera grov och organiserad brottslighet samtidigt som förankringen bibehölls. Fler tingsrätter skulle stärka samhällen som behöver stärkas samtidigt som man skulle kunna avlasta domstolar i storstäderna.

Kristdemokraternas förslag kan ge många goda effekter som sträcker sig bortom de fem orter som nu är omnämnda.