Låt Skolverket gå hädan

Ledare Artikeln publicerades

För en vecka sedan riktades en mycket allvarlig anklagelse mot Skolverket. Per Kornhall, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademiens skolkommitté, och skoldebattören Isak Skogstad, hävdade att de hade bevis för att en grupp tjänstemän på Skolverket i akt och mening agerat för att sabotera den dåvarande borgerliga regeringens skolpolitik.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Utifrån källor inifrån verket hade de funnit att tjänstemän förvanskade det uppdrag de fått av skolminister Jan Björklund och utformade de nya kunskapskraven såsom de själva ville ha dem – betydligt vagare och luddigare. Och dessutom skall de ha mörkat kritiken som lärare riktat mot de suddiga kunskapsmål som formulerades.

Det har varit märkligt lite uppmärksamhet kring detta. Stämmer uppgifterna handlar det om en byråkratisk självsvåldlighet för vilket det borde finnas ett straffansvar. I sak underminerades hela fundamentet i Björklunds skolpolitik och i princip kidnappades den svenska demokratiska processen. Men skandalrubrikerna har lyst med sin frånvaro.

Som ett tecken från skyn landade i går istället en utredning som föreslår att Skolinspektionen och Skolverket skall läggas ned och ersättas av en ny skolmyndighet som övertar i princip båda de förras uppgifter. Den första juli 2020 föreslår man att omgörningen skall vara klar och börja gälla.

Här öppnar sig en alldeles utmärkt möjlighet för en kommande borgerlig regering. Låt Skolverket helt enkelt gå hädan. Tekniskt sett kommer det att upphöra enligt utredningens förslag, men i realiteten glida in i en ny byråkratisk form. Men det går också att välja – att göra processen lika kort med Skolverket som man en gång gjorde med Arbetslivsinstitutet: lägga ned helt enkelt. Sedan rekryterar man nya medarbetare till den nya myndigheten.

Något sådant borde ha gjorts för länge sedan. Det är ingen direkt hemlighet att Alliansens skolpolitik, närmare bestämt den ”gammalmodiga” som Jan Björklund och Folkpartiet förfäktade, sågs med högst oblida ögon inom det skolpedagogiska etablissemanget. Liksom all form av borgerlig traditionellt präglad kunskapssyn rutinmässigt har avfärdats såsom förlegad.

Det är inte säkert att de obstruerande tjänstemännen är kvar på verket. De kan vara pensionerade nu. Men deras politiska anda lever med stor säkerhet kvar. Skolväsendet har nämligen visat sig vara ett av sextioåttavänsterns mest solida motståndsnästen genom åren. Ingen borgerlig regering har kunnat rå på den vänsterns kunskapsideologi som genomsyrat svenska skolan och uppgifterna om sabotagen mot Jan Björklund ger en fingervisning om varför.

Alternativet till att genomföra en nydaning från grunden, att acceptera utredningens tanke rakt av, innebär en än värre utveckling: att samma personal som utövat politiskt krypskytte mot den klassiska kunskapsskolan framöver också skall få makten över tillsynen. Nej och åter nej!