Liberaler med huvudet i sanden

Ledare Artikeln publicerades

Delar av borgerligheten svävar på målet i flyktingfrågan, menar 14 liberaler i Dagens Nyheter. Utspelet är en reaktion på att många borgerliga lokalpolitiker och ledarsidor börjat resonera kring ”volymfrågan”.

De ser en risk med att den borgerliga eftervalsdebatten glider från att handla om integrationsproblem till att se människorna som problemet. Strategin att skärpa migrationspolitiken för att mota Sverigedemokraterna underkänns och exempel från Europa (Danmark, Nederländerna, Frankrike) tas upp som visar att främlingsfientliga partier snarare gynnas av en sådan anpassning.

Det finns också andra exempel, kan man påminna om. I Tyskland åkte liberalerna ur förbundsriksdagen. I Storbritannien höll liberaldemokraterna på att raderas ut i Europaparlamentsvalet och har sjunkit som en sten i opinionsmätningarna. Det är det öde som väntar partier utan kontakt med väljarna.
De liberala debattörerna kan ju också leka med tanken på vad som hänt de etablerade partierna i Danmark, Nederländerna och Frankrike om de valt Fredrik Reinfeldts linje i migrationsfrågorna.

Frågan om antal kan inte tänkas bort. I världen finns över 50 miljoner människor på flykt. En stor del av dem skulle troligen få uppehållstillstånd om de fick sina asylskäl prövade här. Så vad skulle hända om merparten av dem fick möjlighet att komma hit? Låt oss säga så här, då räcker det inte med 14 liberalers goda vilja.

Det gör det för övrigt inte heller under nuvarande omständigheter. Inom en femårsperiod kan Sverige komma att ta emot över en halv miljon flykting- och anhöriginvandrare. Samtidigt har myndigheter som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen redan flaggat för att de inte mäktar med dagens asyltryck. Även om de fick mer resurser klarar de inte av att rekrytera i den omfattning som krävs. För Migrationsverkets del handlar det om ett behov av tusentals nya anställda. Möjligheten för Arbetsförmedlingen att göra ett bra jobb är, för att citera generaldirektören, i princip bortblåst.

Så när de liberala debattörerna, däribland namn som Johan Norberg, Svend Dahl och Mattias Goldmann, efterlyser en bättre integration tycks de inte ha de reella utmaningarna klara för sig. I stället skyltar de med sina värderingar.
Integration är inte bara kopplat till regler på bostadsmarknaden eller lönesättning på arbetsmarknaden – utan till resurser inom exempelvis skolan och socialtjänsten. Även polis och räddningstjänst står inför en helt ny kravbild, liksom för övrigt sjukvården.
Arvet efter Reinfeldt handlar således inte enbart om öppenhet, utan också om en underdimensionerad integrationspolitik.

Vi har ett moraliskt ansvar att ge människor som flyr från krig en fristad. Även andra asylskäl är legitima. Men vi har också ett politiskt ansvar att upprätthålla sammanhållning och en fungerande välfärd i vårt eget land. Att som de 14 liberalerna blunda för ”volymfrågan” är som att stoppa huvudet i sanden.