Ljuset i länsmörkret

Ledare Artikeln publicerades

På få ställen i Sverige har Sverigedemokraterna varit så präglade av skandaler som i Kronobergs län. Partiets inflytande i kommuner och landsting har varit milt uttryckt nära nollpunkten. Samtidigt går SD om Moderaterna och blir Kronobergs nästa största parti.

Det är en stor psykologisk prestigeförlust för Moderaterna. Kronobergs län brukar luta åt det borgerliga hållet. De ”fundamenta” som öppnat för Sverigedemokraterna i Skåne som historiska sociala motsättningar saknas delvis i ett Småland där som Vilhelm Moberg sa ”bonden och drängen åt samma mat vid samma bord”. På kort sikt får det konsekvensen att Moderaterna åter bara får en plats på länsbänken i riksdagshuset. På längre sikt är problematiken större. Bara i Växjö fick Moderaterna ett för ett parti som vill ha anspråk på ledarskap ett långsiktigt stabilt resultat på över 20 procent.

Visst känns historiska mönster igen i Kronoberg. I det som traditionellt beskrivs som mörka Småland - ett uttryck för platsens politiska och religiösa kultur - inte för granskogar - når varken Liberalerna eller Miljöpartiet upp till riksdagsspärren. I Kronobergs gammalkyrkliga miljö slog aldrig frisinnade rot och i småstadssamhällena utvecklades inte den liberala handelskulturen. Och Miljöpartiets livsstilsliberalism och urbana karaktär går inte hem på den kronobergska landsbygden. De gröna är utanför Växjö en helt perifer politik aktör.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kristdemokraterna går i länet som i den utmärkta internationella valanalysen Welection beskrivs som en ”konservativ region” åter bättre än i riket i övrigt. ”Platsens kultur” förklarar mycket, men inte allt när Sverigedemokraterna blir största parti i Markaryd och näst största i alla kommuner utom i AnnaTenje-ledda Växjö.

Det är olika förklaringar som måste sökas. Markaryd påverkas starkt av närheten till den skånska politiska kulturen. När det gäller Lessebo är ”Trumpförklaringarna” starkare. I Glasriket finns en historisk stark tradition av globalism och arbetskraftsinvandring, i Lessebo fanns den starka kulturen i arbetarrörelsen. Nu bryter SD ytterligare in i tidigare socialdemokratiska led på platser där asylmottagandet varit stort, där frustrationen växer över framtiden och där välfärden inte anses leverera.

Karaktären av proteströstandet är starkt. Den som signalerar missnöje i riksdagsvalet röstar till stor del annorlunda i de lokala och regionala valen.

SD fick 9206 färre röster i landstinget i länet än i riksdagen. Det vittnar om att Sverigedemokraternas väljare är rörliga - vilket många missar - och att det finns en politisk medvetenhet som ofta förringas.

Det är ett av få ljus i mörkret för den samlade borgerligheten i länet. Landstinget blir åter alliansstyrt. I det lilla speglas det stora. Socialdemokraterna ses inte längre som den naturliga politiska välfärdsgaranten. Om vårdfrågan lyfte Kristdemokraterna på riksplanet ledde den också fram till att fler landsting blir alliansstyrda.

Men analysen måste också rymma självrannsakan. Moderaterna riskerar annars att bli ett smalare parti för stora och mellanstora städer med ett budskap för en urban medelklass. Det är en politisk kraft långt från självbilden att vara ett brett borgerligt reformparti.