Löfven kan fortfarande avsättas

Ledare Artikeln publicerades

Under Sverigedemokraternas presskonferens lades en ny doktrin fast. Den vikarierande partiledaren Mattias Karlsson meddelade följande: ”Vi kommer att försöka fälla varje regering som ger stöd för ökad invandring och som ger MP ett avgörande inflytande över migrationspolitiken.”

Budskapet tolkades som att SD var berett att fälla varje regering som inte ger vika i migrationsfrågan, så även på denna ledarsida. Det behöver inte vara fel. Uttalandet förklarades vara ett första steg. Vad det andra och tredje innebär är höljt i dunkel. Men ordagrant innebar SD:s nya linje en öppning för att en borgerlig regering skulle kunna tillträda och få stöd i riksdagen även för kommande budgetar under mandatperioden.

Den möjligheten blockerades av Löfven när han aviserade ett extraval. Men det finns en annan utväg. Fram till en vecka före ett beslut om extraval (29 december) finns en möjlighet att avsätta regeringen genom en misstroendeförklaring i riksdagen. Då kan talmannen på nytt sondera terrängen för en ny regeringsbildning. Det ligger i linje med vad grundlagen uttrycker. Extraval är att betrakta som en sista utväg. Nu blev det i stället statsministerns första val.

Lite talar emellertid för att en misstroendeförklaring aktualiseras av Alliansen, eftersom det skulle uppfattas som om de sökte stöd hos SD. Men SD har 49 mandat och kan själva lyfta frågan (det krävs 35 ledamöter). Då tvingas i stället Alliansen att förhålla sig till en omröstning. Chansen finns alltså att avsätta Löfven-regeringen och regera med de budgetramar riksdagen redan fattat beslut om.

Ett extraval skapar ett exceptionellt hårt tryck på partierna, som redan gjort av med en stor del av sina medel på två valrörelser under 2014. De kommer inte att kunna möta väljarna på det sätt som anstår en stabil demokrati. Inför ett val bör det finnas tid till att forma nya program och inta nya positioner som förankrats i partiorganisationerna.
Därför är det rimligt att noga överväga frågan att avsätta Stefan Löfven. Mot bakgrund av hur han agerat förtjänar han det dessutom.