Lögnviru(s) valet 2018

Ledare Artikeln publicerades

”Varför det kommande valet är avgörande för svenskarna med invandrarbakgrund och muslimer i synnerhet”. Så inleds budskapet – på arabiska – på en av socialdemokraterna i Sävsjös Facebooksidor. Eller inleddes skall sägas. Sedan journalisten Galaxia Elias avslöjat innehållet, alltså översatt de där argumenten för varför valet är avgörande för svenskar med invandrarbakgrund till svenska, är sidan borttagen. Det framgår nämligen att Socialdemokraterna matar arabisktalande väljare med rena lögner.

Foto: Bertil Ericson / TT

Arabisktalande svenskar får veta att det är viktigt med det här valet för att rasistiska partier som Sverigedemokraterna och Moderaterna vill stänga moskéerna, stänga de muslimska begravningsplatserna, förbjuda halalkött, stänga alla muslimska skolor, fabricera brottsmisstankar mot muslimska föräldrar för att kunna omhänderta deras barn och ta bort all ekonomisk hjälp till nyanlända. Man vill också frammana panik och konflikter mellan muslimer och svenskar.

Mottagaren blir också rekommenderad att rösta på något av de rödgröna partierna eftersom det är mindre skadligt mot muslimer och invandrare.

Det sistnämnda må vara hänt. Valrörelser handlar om att övertala folk att rösta på den ena eller det andra. Det är bara det att lögner inte hör till spelreglerna. Som om det inte vore illa nog avslutas texten med en uppmaning till alla läsare att sprida den vidare på nätet till så många som möjligt.

Socialdemokraterna viftar med armarna och bedyrar att de inte visste något. De meddelar tryggt att sidans administratör inte längre kandiderar till något. Men att Sävsjöpartisterna i stort skulle ha varit helt ovetande är förstås nonsens. Det var distriktets ordförande som stängde sidan. Inte heller var det, som Socialdemokraternas presschef påstår, partidistriktet som uppmärksammade sidan utan just Elias.

Hur många nås nu av rättelserna? Och vilka rättelser? Skickas de ut på arabiska? Till vem? Hur skall man kunna spåra detta lögnvirus på nätet? Det kommer Socialdemokraterna förstås inte att lägga särskilt mycket energi på.

Även om arabisktalande skulle stöta på en försäkran om att inga partier vill stänga muslimska begravningsplatser räcker ju själva ryktet därom för att skadan skall vara gjort. Det hela är ett skolexempel på den bistra logik som ligger i desinformationens natur: att det är färre som nås av korrigeringen av lögnen än av lögnen.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer kräver en omedelbar utredning och det gör han rätt i. Tyvärr går det så här långt i valrörelsen att skönja ett mönster: Det är inte hos Moderaterna man har upptäckt partiavlönade nättroll. Det är inte någon i Moderaternas ungdomsförbund som har blivit påkommen med att vandalisera motståndarens valstuga. Och det är inte hos Moderaterna man har hittat desinformation riktat till väljare som inte kan svenska.

Det är hos Socialdemokraterna.