Makten över språket

Ledare Artikeln publicerades

Vårt språk formar vår värld. Det sätt vi med ordens hjälp delar in företeelser i olika kategorier kommer att påverka hur vi uppfattar världen. Och de associationer vi gör till olika ord färgar det sammanhang de används i. Så också i politiken.
När allianspartierna började använda begreppet 'utanförskapet' var det ett sätt att markera att det väsentliga för ett samhälle inte är hur många som befinner sig i öppen arbetslöshet eller inte. Utan hur många som för sin dagliga försörjning är beroende av olika bidragssystem. Hur många som inte är delaktiga i den gemenskap ett arbete innebär. Det var ett sätt att visa att den som minskar arbetslösheten genom att förtidspensionera människor inte har löst någonting. Utanförskapet består.
Men begreppet utanförskapet är också ett exempel på hur de borgerliga partierna har lyckats ta över en liten del av problemformuleringsprivilegiet från vänstern. Men det räcker inte med ett exempel. Politik är det möjligas konst. Därför gäller, åtminstone på några mandatperioders sikt, att för den som vill reformera också förändra utrymmet för vilken politik som går att föra och där har det politiska språket en avgörande betydelse.
Ska borgerligheten åstadkomma en långvarig förändring måste man också ta itu med det politiska språket.
Om rättvisa alltid är detsamma som omfattande omfördelning framstår den som tycker att människor i större utsträckning ska få behålla frukterna av sitt eget arbete som orättvis.
Om välfärdssamhälle används synonymt med stor offentlig sektor kommer den som vill sänka skatten per definition att vara emot välfärd.
Om etiketten utförsäljning klistras på varje avyttring av ett statligt ägt bolag blir det svårare att förklara varför det är orimligt att staten ska inneha spritfabriker eller bostadsföretag.
Men det handlar också om att kunna klä det man vill åstadkomma i ord. Vilka positiva ord associerar man med det?
Frihet, valfrihet och eget ansvar, ja. Men också borgerlig politik kan förknippas med såväl rättvisa och solidaritet som trygghet. Om vi överger det socialistiska sättet att använda orden. Rättvisa är att den som utbildar sig eller arbetar mer får mer pengar över efter skatt. Solidaritet är att ställa upp för sina medmänniskor istället för att överlåta det ansvaret åt politiker. Trygghet är att ha en slant på banken för oförutsedda utgifter eller att våga byta arbete om man inte trivs.
I grund och botten är det det alliansen står för. Men man måste också gå från handling till ord.