Malmö behöver haverikommission

Ledare Artikeln publicerades

Den svenska stad som hade de bästa förutsättningarna att bli navet i en spännande tillväxtregion, och en symbol för en ny mer kosmopolitisk värld, har blivit det motsatta. Malmö har blivit ett problem som angår hela Sverige.

Ett aktuellt och övertydligt exempel är den häpnadsväckande intolerans i det offentliga rummet som journalisterna på SVT:s Uppdrag granskning, till synes utan större ansträngning, avslöjade i onsdagens program om judehatet i Malmö.

Antisemitismens era i Sverige verkar inte ha varit 1930-talet. Den är i själva verket nu. Men den är inte spridd jämt över landet. Mer än hälften av de antisemitiska hatbrotten anmäls i Malmö. Trots att bara en tiondel av de svenska judarna bor där.

En förklaring som togs upp i programmet är Malmös höga andel invånare med bakgrund i Mellanöstern. Undersökningar från Brottsförebyggande rådet och Forum för levande historia har visat att antisemitiska åsikter är runt åtta gånger vanligare bland svenskar med muslimsk bakgrund än i befolkningen i stort. Men det kan inte ensamt förklara hur Malmö sticker ut. Göteborg och Stockholm har också stora muslimska minoriteter utan att den malmöitiska situationen uppstår.

En trovärdigare förklaring är att Malmö släpar efter socialt och ekonomiskt. Det trots att staden borde vara ett nav för tillväxt.

Närheten till kontinenten, de goda förbindelserna, infrastruktursatsningar, högskoleutbyggnaden och tillgången på central mark för byggande är alla faktorer som pekade mot given framgång.

Det finns heller inte mycket att skylla på. Industridöden som drabbade staden ligger trettio år tillbaka i tiden. Inte heller kan man påstå sig ha varit politiskt förfördelade. Det röda styret i staden har i långa perioder gett direktkanaler in i s-ledda regeringar. Malmö har förblivit en viktig skyltstad för socialdemokratisk politik.

Staden är också en stor bidragstagare. Det kommunala utjämningssystemet ger varje år Malmö 4,3 miljarder i extrapengar. Med andra ord skickar resten av Sverige varje månad mer än tusen kronor till varje Malmöbo.

Malmöiternas egen skattekraft utslaget per invånare är en av de lägsta i landet. Som jämförelse är den utslaget på ett år bara en tusenlapp högre än Lessebos. Och då finns det som bekant mycket skilda förutsättningar.

Kanske är det dags att regeringen tillsätter en haverikommission som granskar fallet Malmö. Vad var det som gick snett? Vilka idéer och satsningar ledde till en situation där en enskild stad solkar ner ett helt lands rykte.