Med M mot normalitet

Ledare Artikeln publicerades
Dödsskjutning i svensk förort 3 bilder
Foto:Claudio Bresciani/TT
Dödsskjutning i svensk förort

Det var en händelse som såg ut som en tanke, att Moderaterna lade fram sitt nya kriminalpolitiska program samma dag som vi fick svart på vitt att Sverige är ett mycket våldsammare land än vad man officiellt brukar vilja vidgå.

Eftersom studien bedrivits utom räckhåll för Brottsförebyggande rådet läggs verkligheten fram helt naket: Sverige har fyra till fem gånger så många dödsskjutningar per invånare som jämförbara länder som Norge och Tyskland. När det gäller användning av granater (!) är vi som Mexiko.

Någonting har gått rejält snett i Sverige, och att Moderaterna nu nyktrar till, om än i elfte timmen, är välkommet. Man vill inte bara totalförbjuda tiggeri utan även slopa de för det allmänna rättsmedvetandet så förödande straffrabatterna och rejält öka antalet poliser så att vi når genomsnittet av EU:s polistäthet.

Här drar hela partiet också åt samma håll. Moderaterna i Vellinge kommun har redan sytt ihop ett lokalt tiggeriförbud, och partivännerna i Eskilstuna följer nu Växjös Bo Frank i spåren och vill ha möjlighet att anställa kommunal polis, med det enkla konstaterandet att ”våldet har blivit en vardag och det är ohållbart”.

Det är väl bara i Sverige som förslaget att vilja ha en polistäthet som ligger i EU:s genomsnitt kan anses radikalt (dessutom är Sverige så pass glest befolkat att det ”normala” egentligen vore att ligga strax över genomsnittet). Men låt oss då beakta kriminologen Joakim Sturups liknelse av Sverige med södra Italien (alltså maffian) med tillägget att ”det är svårt att hitta en motsvarighet utomlands”. Sverige är helt enkelt exceptionellt våldsamt i termer av dödsskjutningar. Frågan som då måste ställas är ju om ett EU-genomsnitt är tillräckligt. Ger inte omständigheterna argument för att Sverige bör vara ett av de mer polistäta länderna i Europa?

Sedan hör det också till att polisen inte bara måste så att säga växa utan också bli bättre. Jämför man uppklarningsprocenten av dödsskjutningarna ser man att tysk polis verkligen löser brotten: de har drygt nittio procent uppklarade fall mot svenska polisens hälften, och då har man i Sverige verkligen prioriterat, det vill säga lagt vardagsbrotten åt sidan.

Omorganisationen av polisen, för vilken Moderaterna har ett medansvar, utgör en central kriminalpolitisk rötskada som ingen som gör anspråk på trovärdighet i frågan kan negligera. Moderaterna berör åtminstone försiktigtvis problemet vilket är bättre än inget.

Däremot är man befriande tydlig när man kort och gott och utan rundmålning skriver: ”Den nuvarande rikspolischefen ska ersättas”. I dag kräver inte en sådan ambition över huvud taget en förklaring, vilket ju i sig är ett tecken i tiden.

Och nej, Moderaterna rör sig med detta inte åt höger utan från ignorans och fantasier till krisinsikt och normal europeisk mittfåra.