Medborgarskapet måste uppvärderas

Ledare Artikeln publicerades

En av de första sakerna Veronica Palm, socialdemokratisk riksdagsledamot tillika vice ordförande i socialutskottet, gjorde när hon vaknade i går var att läsa och kommentera Folkpartiets utspel om en ny kurs inom migrationsområdet. Hon kallade det: Mörkbrun hundvisselpolitik.

Palms reaktion är symptomatisk för hur frågor relaterade till invandring oftast hanteras i den offentliga debatten. Utgångspunkten för det politiska engagemanget tycks också vara spelet om väljarna, inte viljan att förändra samhället till det bättre. Palms kommentar är svår att tolka på något annat sätt än att hon vill sätta bilden av ett Folkparti som nu vill locka till sig nazister – till och med de allra mest extrema.
Enligt grundlagen utgör riksdagen folkets främsta företrädare. Låt oss läsa det som ett ideal, för alla kan se hur det egentligen står till med den saken.

Folkpartiets arbetsgrupp har inte föreslagit något som kan klassas som extremt i någon jämförelse, varken internationellt eller mätt utifrån vår egen historia. Partiet vill stärka arbetslinjen genom att föra in ett jobb-incitament i uppehållstillståndet. Man vill se ett tillfälligt uppehållstillstånd som grund, för att sedan övergå i permanent uppehållstillstånd så snart personen kan försörja sig själv.
När Migrationsverket analyserar hur det kommit sig att just Sverige intagit en särställning som mottagarland ligger en del av förklaringen i beslutet att bevilja permanenta uppehållstillstånd till krigsdrabbade i Syrien. Att övergå till tillfälliga uppehållstillstånd torde därför leda till att fler söker sig till andra länder inom EU.

FP-gruppen pekar också på reformen med försörjningskrav för anhöriginvandring. De skriver att det måste utredas vilka som ska omfattas av det. I dag är det en försvinnande liten andel som berörs, det har varierat från mindre än en procent ned till några tiotal berörda per år.
I paketet ingår även en moderniserad arbetsrätt och ett språkkrav för medborgarskap. Det senare ett tidigare Folkpartiförslag, som har varit hårt kritiserat och periodvis tystats ned av partiledningen. Men språkkrav är inte särskilt unikt om man blickar ut i omvärlden. Ett sådant finns i länder som Storbritannien, Nederländerna och Frankrike, liksom i våra grannländer Finland, Norge och Danmark. Listan kan göras ännu längre. Det är också vanligt med krav på samhällskunskap. I vissa länder krävs även en lojalitetsförklaring.
Kanske klassar Veronica Palm dessa länder som mörkbruna, vem vet? Vi får väl hoppas att hon inte avancerar till utrikesminister.

Poängen är att uppvärdera medborgarskapet och ge det status. Fällan som Sverige gått i är att genom att släppa alla andra krav än en viss tids vistelse tömt medborgarskapet på innehåll. I stället för att se på varandra som just medborgare betraktas människor i stället utifrån sin kultur eller etnicitet. Ett medborgarskap som inte är givet utan som kräver en insats torde dessutom öka viljan att naturaliseras. Det handlar inte att man måste vända sig bort från sitt ursprung, utan om en uppmuntran till att skapa sig en identitet med och närhet till det svenska samhället.