Militärtolkarna har rätt till asyl

Ledare Artikeln publicerades

Det är minst sagt skamligt att regeringen ännu inte har löst frågan om de asylsökande militärtolkarna.

Sverige har Västvärldens kanske mest generösa flyktingmottagande. Ändå ids vi inte hitta en lösning för att skydda dem som tvingas fly därför att de deltagit i svenska internationella insatser.
När Försvarsmakten är utomlands hyr man i regel in hjälp av ortsbefolkningen. Dessa kallas lokalanställda. Dels handlar det om till exempel städ och tvättpersonal som arbetar inne på baserna. Men det finns också stort behov av tolkar.

Risken lokalbefolkningen löper skiftar naturligtvis mellan olika områden och insatser. I Afghanistan är den mycket hög. Talibanerna försöker avskräcka ortsbefolkningen genom att statuera exempel med dem de ser som kollaboratörer.
Hotet gäller alla som hjälpt FN-insatsen och förmodligen deras anhöriga också. Men tolkarna är det tydligaste exemplet på vilka risker de lokalanställda kan ställas inför. Tolkarna är en del av förbandens operativa verksamhet. Med sina språkkunskaper och sin lokalkännedom är de avgörande för underrättelseinhämtning och samverkan, särskilt i en så främmande kultur som den afghanska.
Tolkens kunskaper gör att han eller hon ofta måste uppehålla sig där risken är som störst. Till exempel följer de ofta tätt chefen, och är med då man närmar sig främlingar. Två tolkar har redan stupat när de var i svensk tjänst. Sett till hela Afghanistan är siffran mycket högre.

I somras blev det känt att 24 militärtolkar som varit i svensk tjänst ansökt om asyl i Sverige. Skälet är att den stridande delen av insatsen kommer att avvecklas 2014. Det kan leda till att motståndet mot talibanerna bryter samman och de tidigare tolkarna bli de första att mördas.
Migrationsverket bollade frågan om asylansökningarna vidare till regeringen. Men enligt tankesmedjan Frivärld som i måndags släppte en rapport om tolkarnas situation har ingenting hänt.
I rapporten citeras Migrationsminister Tobias Billström: "Jag tycker att det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det".
Det låter som en ogenomtänkt ståndpunkt. Det borde väl snarare vara självklart att de som vi vet fått sin flyktingsstatus för att de arbetat för svenska staten får en så snabb och förmånlig förhandling som möjligt?

Vi behöver inte ifrågasätta om de verkligen har anledning att frukta för sina liv. Och man kan också utgå ifrån att det handlar om personer som verkligen vill leva i en demokrati och rättsstat. Få nu levande svenskar torde ha riskerat så mycket för att få leva i frihet, eller visat sådan lojalitet med svenska staten.
Asylansökningar måste naturligtvis bedömas. Men det torde vara mycket svårt att hitta skäl som väger tyngre än att ha varit afghansk tolk i svensk tjänst.