Moderat samling i Göteborg

Ledare Artikeln publicerades

Första dagen av Moderaternas partimöte gick i försoningens tecken.

Moderaterna har samlats i Göteborg för sina Sverigedagar, en partikonferens för fortbildning och inspiration av partiföreträdare från hela landet. Tanken är att det skall bli en energiinjektion inför valrörelsens slutspurt.

Foto: Thomas Johansson/TT

Partisekreterare Gunnar Strömmer var första talare och den som skulle förmedla anslag och tonläge till de som skall stå på torg med flygblad. Den moderata politiken kommer i valrörelsen att presenteras under parollen ”lika för alla”.

Strömmer är relativt nytillträdd på posten som högste partitjänsteman och det finns en förväntan på honom, både som partisekreterare och som person, att värna idéerna i partiet. Och visst lyfte han blicken från sakfrågorna.

Det ideologiska innehållet i talet gick inte att ta miste på. Med hänvisning till Gösta Bohmans arv lades fokus på individens frihet. Moderaterna skall vara partiet som ”öppnar samhället där det är slutet” för att som Strömmer gjorde citera den tidigare Högerledaren Bohman.

Mellan Bohman och Strömmer finns en period av Moderaternas historia som måste hanteras. Den nuvarande partisekreteraren konstaterade själv att han hajade till när han hörde valrubriken ”lika för alla”. Enligt honom har borgerlighetens projekt varit att bryta det konforma.

Friskolereformer, vårdval och en migrationspolitisk överenskommelse med Miljöpartiet är ett axplock av skörden från den typen av liberalkonservatism. Internt verkar talet ha fallit i god jord. Att försona äldre och yngre med medelålders moderater är ingen liten uppgift. Fredrik Reinfeldts tid som partiledare står och väntar på dom. Var det en guldålder eller en katastrof? Samtidigt som migrationsfrågan tappat sin konfliktdimension i svensk politik ser det ut som att Moderaterna väljer att försonas med mannen som försvann valnatten 2014.

Kanske är det så att Moderaterna helt enkelt funnit tillbaka till sin ideologiska hemvist. Samtidigt måste det finnas en djupare analys av liberalkonservatismen och Alliansregeringen. Moderaterna företräder i hög grad en grupp som på grund av Socialdemokraternas kompakta maktinnehav är ovan vid att ta politiskt ansvar. Uppföljningen av Alliansregeringens reformer vittnar tydligt om detta.

Det är en dimension Moderaterna inte får glömma bort nu när de går in i valrörelsen för att vinna regeringsmakten. Partiets förslag är goda men det spelar också roll hur man talar om dem. Ansvar och förvaltarskap är två begrepp som borde vara självklara för den som kallar sig liberalkonservativ.

Individens frihet skall värnas och det har varit ett viktigt projekt för borgerligheten gentemot Socialdemokraterna. Det finns dock samhällsproblem som kunnat växa sig starkare på grund av denna frihetslängtan och uppgörelse med socialdemokratin.

”Lika för alla” är ett slagord som för tankarna till omsorg om välfärdssystem och progressiva idéer om jämlikhet. De förslag partiet lyft fram under fredagen i Göteborg är också av den karaktären. En kravliberalism som utgår från medborgarskapet som gemensam samlingspunkt.