Museer som slagfält

Ledare Artikeln publicerades
När kunskap inte längre är målet för museer, förminskas värdet på samlingarna.
Foto:ANNIKA AF KLERCKER / TT
När kunskap inte längre är målet för museer, förminskas värdet på samlingarna.

Vad ska man med museer till? Är ambitionen att visa och förklara ett fenomen eller en tidsperiod tillräcklig i dagens informationssamhälle?

Detta är frågor som verkar ansätta kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp). Under hennes befäl har museerna ägnats en särskild uppmärksamhet i form av utredningar och rapporter.

En förklaring till detta intresse skulle kunna vara Miljöpartiets syn på kultur. Partiets rapport "Kulturen - det fjärde välfärdsområdet" landar i slutsatsen att kultur ska tjäna bygget av ett hållbart samhälle. Miljöpartiet vill politisera museerna eftersom de menar att andra kommer göra det annars, deras analys är att "Makten över historien är makten över framtiden".

Så hur går det för Miljöpartiet i arbetet med att göra museerna till institutioner för att forma framtiden? Tämligen bra, vad det verkar. Författaren Ola Wong har fått ta del av en rapport som släpps i dag och som avgör fyra viktiga museers framtid, han redogör för innehållet i Svenska Dagbladet.

Ambitionen för museerna ska vara att "fånga upp den unga generationens engagemang och vilja till att bidra till en bättre framtid". Det är vackra ord men långt ifrån museers centrala uppdrag som Wong också redogör för. ICOM, internationella rådet för museer, "slår fast att museers primära uppdrag är att förvärva, bevara och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet och inte låta sig styras av "tillfälliga intellektuell trender"."

Wong avslöjar en inställning till kultur och museer som bygger på att tvinga bort experter till förmån för aktivister. Han sätter också fingret på den stora faran med att politisera historieskrivningen.

Rädslan för vad andra, i detta fall Sverigedemokraterna, skulle kunna göra med museerna har fått Miljöpartiet att skynda sig för att öppna Pandoras ask. Miljöpartiets analys är att det är bäst att vara först på bollen. "Den som har makten över historien har makten över framtiden." Faran med det är att man satt pendeln i svängning och att den därmed kan komma att slå åt andra hållet.

Vänstern har länge hävdat att allt är politik medan högern tröstlöst försökt förklara värdet av att lämna vissa sfärer ifred. Kampen om museerna kommer att göra oss fattigare vad gäller förståelse för tidigare generationers villkor och kultur.