Närmare tullar

Ledare Artikeln publicerades

USA kommer alltså att införa tullar på stål och aluminium. Det är läge att sätta sig in i tankegångarna.

Foto: Alex Brandon

Även kring detta har misstron varit stor. Kanske har spelbolagen lärt sig av Brexit-omröstningen och presidentvalet som gjorde Donald Trump till USA:s president men många har lyckats sämre med att anpassa sin analys till verkligheten.

Många har haft en stark övertygelse om vart världen är på väg, att historien är slut och att demokrati och öppenhet kommer att vinna på walk over. Den tron gjorde att spelbolagen vågade öppna för lukrativ vadslagning både inför Storbritanniens folkomröstning om EU-utträde och om utfallet i USA:s presidentval.

Kanske är det samma bergfasta tro som gjort att Kina hittills behandlats med silkesvantar av väst. Man har varit övertygad om att handel och utbyte har varit vägen för att minska kommunistpartiets grepp om befolkningen. Eller så har man helt enkelt varit i behov av det Kina erbjuder: billig arbetskraft.

Donald Trump har sedan början av sin presidentvalskampanj identifierat att det finns en konflikt att utnyttja i detta. Amerikanska arbetare har förlorat mycket på grund av den internationella handeln. Kinas instrumentella syn på marknadsekonomi gör att landet kan delta i leken utan att följa reglerna.

Kina ser ut att ge Trump rätt i sin analys. Efter en period av anpassning till den globala världens spelregler verkar man nu ta en sväng mot det totalitära. Kommunistpartiets centralkommitté har nyligen föreslagit att den sittande presidenten Xi Jinping skall få ha posten livet ut.

Trump ser framför sig ett läge där Kina inte bara har den största ekonomin utan även mest att säga till om i världspolitiken. Ett sådant scenario skulle troligen innebära att toleransen för repression och totalitära regimer ökade markant.

Med det perspektivet kan USA unna sig att göra avsteg från visionen om global frihandel. Det motiverar också att även goda allierade drabbas av sanktionerna: USA behöver vara ensamt störst för att behålla greppet.

EU:s handelskommissionär, svenska Cecilia Malmström, träffade i helgen USA:s handelsrepresentant i Bryssel tillsammans med en annan av dessa goda allierade som riskerar att drabbas: Japan. De tre parterna enades kring ett uttalande om att stärka arbetet mot marknadsstörande aktiviteter. Varje år produceras nästan dubbelt så mycket stål som behövs på grund av att olika länder går in med särskilda stöd till den inhemska branschen.

Kina är ökänt för detta. För två år sedan införde EU skyddstullar mot kinesiskt stål med hänvisning till att landet inte är en marknadsekonomi och inte bör få slå mot länder som är det.

Både USA och EU är alltså beredda att göra avsteg från frihandeln för att skydda den. Problemet nu är att presidenten i landet i väster är beredd att slå mot länder som omfamnar frihandeln som princip. Det är ovant och oroande.

President Trump har i helgen uttalat att EU kan få slippa tullarna om man avstår från att införa tullar på majs och livsstilsartiklar från USA. Det skulle vara en oväntad vändning om Trump är den som får liv i TTIP, frihandelsavtalet mellan USA och EU.