Obekväma lösningar krävs

Ledare Artikeln publicerades
Morgan Johansson (S). Hoppas på EU.
Foto:Claudio Bresciani/TT
Morgan Johansson (S). Hoppas på EU.

För att förstå migrationskrisen måste blicken riktas mot Turkiet. Men lösningar finns även i Sverige.

Fakta om Turkiet: 75 miljoner invånare. 41 procent under 25 år. 99 procent muslimer. Landet ligger långt ned i välståndsligan.

Argumenten mot ett turkiskt EU-medlemskap handlar delvis om dessa omständigheter. Landet anses för stort, för fattigt och för kulturellt olikt övriga medlemsländer.

Frågan är nu högaktuell. Det enorma inflödet av migranter i Europa beror till stor del på att Turkiet öppnat sina gränser. Korridoren går via Turkiet till Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien och Ungern eller Slovenien och vidare mot Österrike och Tyskland varifrån många fortsätter till Sverige. Den turkiska regeringen har också dragit in möjligheten att utfärda arbetstillstånd till syrier. Därför söker sig många vidare.

Turkiets president Erdogan använder nu en skärpt gränskontroll som förhandlingsknep för ett påskyndat EU-medlemskap. Det är vad det ser ut att vara: utpressning.

Samtidigt har EU:s gemensamma grundprinciper för en reglerad asylmigration i praktiken satts ur spel. De yttre gränskontrollerna fungerar inte. Registreringen vid inresa och prövning i första land har havererat. För svensk del kan det enligt Migrationsverkets prognos innebära att upp till 190 000 personer kan ha sökt asyl vid utgången av 2015. 29 000 till 40 000 av de asylsökande väntas vara ensamkommande barn. Nästa år beräknas mellan 100 000 och 170 000 söka asyl i Sverige, varav 16 000 till 33 000 ensamkommande barn.

Kostnaderna för flyktingmottagande beräknas öka med 29 miljarder kronor. Pengar som ska tas från bland annat det internationella biståndet, men också genom ökade statliga lån. Institutionerna går på knäna. De som söker asyl i höst kan inte räkna med besked förrän 2017. Det innebär också fördröjda avslag.

De lägre prognoserna i rapporten bygger på att EU-länderna samlat tar ett större ansvar. I Sverige bör vi ställa oss in på att det inte kommer att hända, även om nyckeln till ett fungerande mottagande vilar i EU-ledarnas händer. På dagordningen finns stärkta yttre gränser och stora uppsamlingsplatser där asylskälen prövas. Det kan leda till bättre ordning.

Inget tyder på att migrationen kommer att avta. Det kräver beslut som är obekväma. Ett sådant exempel är införandet av tillfälliga uppehållstillstånd. Kritikerna till förslaget menar att det leder till ökad administrativ börda. Men då tas ingen hänsyn till att permanenta uppehållstillstånd innebär att anhöriga har rätt att söka om uppehållstillstånd. Det ökar trycket ytterligare på en redan pressad administration.

En annan fråga rör ensamkommande flyktingbarn. I dag är det bara en mindre andel som genomgår medicinska ålderskontroller. De bygger dessutom på frivillighet. När grannländerna Norge, Danmark och Finland införde ålderskontroller minskade antalet ensamkommande unga. Liknande system kan införas här.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) var under torsdagens pressträff tydlig med att situationen inte är hållbar på sikt för Sverige. Det enda stabila i oredan tycks vara regeringens oförmåga att självkritiskt ompröva det svenska regelverket.